Labutí píse? se jmenuje kniha Kapitána Kida (Jaroslava Velinského), která pojednává o vražd? na Port? (v knize Fortn?). Jedná se o detektivku, jejíž hlavní postavou je soukromý detektiv Ota Fink, majitel žižkovské kancelá?e Discret. Kdo byl n?kdy na Port? v Ústí nad Labem, bude mu prost?edí p?ipadat velmi známé a do knihy se brzy vžije. Kniha vyšla v roce 2006, vydal si ji autor sám v rámci svého nakladatelství a je ješt? k sehnání. Více informací o této knize i dalších knihách Jaroslava Velinského alias Kapitána Kida najdete na jeho stránkách (http://www.kkkk.cz/). Rozhodn? stojí za p?e?tení.