Portovní totem se bude vy?ezávat t?i dny p?ed Portou a posv?cen bude v pátek 27. 6. 17:00 hod.