V ústeckém Činoherním studiu byla pokřtěna kniha publicisty Martina Krska "Šedesát ústeckých nej". Kniha zmiňuje známé osobnosti, události a zajímavosti, které souvisejí s touto severočeskou metropolí. Jako nejznámější trampský festival v České a Slovenské republice označuje autor právě PORTU: „Kdyby mezi Čechy a Slováky proběhla anketa s otázkou, co označuje slovo porta (latinský výraz pro bránu), naprostá většina respondentů by odpověděla - hudební festival.

Pro vyznavače trampské a country hudby představuje největší svátek v roce. Festival vymyslela v roce 1966 parta nadšenců z Ústí nad Labem a název mu dala podle nedalekého přírodního útvaru v labském údolí Porta Bohemica“. Kapitola dále popisuje podrobnosti vzniku našeho festivalu a dále v kostce celou jeho více než čtyřicetiletou historii.
Není bez zajímavostí, že mezi ústeckými NEJ je uvedeno také „Nejodvážnější zastřešení amfiteátru“. Jedná se pochopitelně o zastřešení hlediště ústeckého letního kina, kde každoročně festival PORTA vrcholí. „ Ani jediný podpěrný sloup nepřekáží ve výhledu divákům ústeckého letního kina, a přitom nad jejich hlavami visí ocelová střecha veliká jako polovina fotbalového hřiště . Před deštěm s přehledem schová 3 500 návštěvníků a tvoří tak největší zastřešenou plochu amfiteátru v České republice. V době jejího vzniku v roce 1971 existovaly jen dvě podobné stavby na světe – v západním Německu a v Austrálii. Ani jedna však nedosahovala parametrů ústecké střechy.“