Nejkomplexnější publikací o Portě je kniha Porta znamená brána ...i do nového století? Vyšla v roce 2001 a autory jsou Miloslav Jakub Langer a Ivan Doležal. Lze si v ní přečíst nejen informace o držitelích Port a dalších oceňení, ale v knize je také nastíněn vývoj Porty. Historie končí rokem 2000.