V sobotu 17. kv?tna se na dohled zámku Konopišt? uskute?nil již 17. ro?ník festivalu Folkový kvítek. Porota ve složení: František Linhárek, Ji?í Vondrá?ek, Luboš Hrdli?ka, Pavel Barnáš, Ludmila Císa?ová, Andrea Troní?ková a Jeroným Lešner rozhodla následujícím zp?sobem.

Vítězem v kategorii sólisté získal jediný muž mezi dívkami, Jarda Smejkal z Jablonce nad Nisou. Na druhém místě skončila, vloni první, Veronika Polívková a „bronzovou medaili“ získala Adéla Lounková (vloni druhá).

Ve skupinách zvítězili First or Last, druhé bylo Duo D a třetí Věndy.

Divácké hlasování pasovalo na první místo v kategorii sólisté Veroniku Polívkovou a z kapel skupinu Za trest.

Zdroj: Folktime