Pokud byste v období konání národního kola Porty cht?li z okolí ?evnic poznat více památek než jen lesní divadlo, ur?it? se vydejte na lokalitu V T?ních, která se nachází na východním okraji m?sta. Jedná se o staré rameno ?eky Berounky, která tudy p?ed staletími protékala. Na své si zde p?ijdou botanici - lužní spole?enstva ukrývají skvosty v podob? karbince evropského ?i kosatce žlutého a p?edevším zoologové, protože T?n? obývá spoustu vzácných živo?išných druh?.

Další lokalitou, která by stála za návštěvu, je Hvíždinec, bílá skála vysunutá nad lesem, kterou kdysi dávno v době železné osidlovali Keltové. Zda-li skála dostala jméno od hvizdu nějakých opeřenců nevím, ale asi tomu tak bude, vzhledem k tomu, že káňata a jim podobní dravci na takových místech rádi hnízdí… Z vyhlídky se vám rozprostře pohled na údolí Berounky od Řevnic až po Beroun a když se budete pozorně dívat, možná zahlédnete i část věže Karlštejna. Hvíždinec se nachází asi hodinu od rozcestí, kde protíná hřebenovka silnici mezi Mníškem pod Brdy a Řevnicemi. A až budete odcházet z tohoto místa, nezapomeňte své pocity a dojmy zaznamenat do knihy návštěv ukryté ve kmenu borovice.
Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak trávili své noci naši pradávní předci, vyšplhejte se po trase modré značky (ano, opravdu vás čeká pěkné stoupání, ale můžete potkat celou řadu zajímavých míst, jako je například podivný věčný plavec nacházející se kousek od pošty) na Babku a můžete přespat ve zdejší jeskyni, která ovšem vůbec žádnou jeskyní není. Jedná se o opuštěný lom, který se do skal Babky zakousl v 19. století (však by také drábské a skalecké křemence, které zde tvoří geologické podloží, takové rozmary přírody jako jsou jeskyně netrpěly…) V okolí je několik ohnišť, ale pozor na požáry…
Až se vyšplháte na Babku, je tu rozhled do všech stran (při opravdu vynikající viditelnosti můžete na severním horizontu spatřit charakteristický bochánek Řípu) a spousta podivně pokroucených borovic.
18. července 1889 se v brdských lesích objevila první turistická značka a to na stezce z Řevnic na Skalku. Jen pro zajímavost, tabulky tehdy byly z plechu a když je v příštích letech vystřídaly dřevěné, ušlechtilá myšlenka organizované turistiky byla pošpiněna vandalismem, kdy něčí šikovné české ručičky toto značení odcizily a udělaly z nich králíkárnu…
Ale vraťme se ke Skalce. Z Řevnic vás na ni zavede zelená značka a trasa je dlouhá 5,5km. Naleznete zde alej, po jejíchž stranách jsou kapličky křížové cesty. Na návrší se nachází areál kláštera s kostelíkem sv. Máří Magdalény, který byl poškozen v důsledku těžby železné rudy. Poslední součástí komplexu staveb na Skalce je poustevna, vystavěná na nejvyšším bodě návrší. Vychutnáte si zde nádherné výhledy na Mníšek a na celou jižní stranu. A pokud si odmyslíte tovární komíny a haly Kovohuti, můžete se pokochat pohledem na Povltaví a Sedlčansko. A až budete znaveni náročným výstupem, posaďte se na hráz malého rybníčku a nechte se unést krásným pohledem na křížovou cestu s poustevnou na jejím konci…

 

Napsala: Pavla Stodolová