Agentura MM Consulting p?ipravila na ?erven až srpen 2008 unikátní projekt jménem ?evnické kulturní léto, pásmo kulturních akcí, kde si na své p?ijde snad opravdu každý. Jedná se o velice pestrou mozaiku divácky atraktivních událostí. Na stránkách ePortýra si je budeme postupn? p?edstavovat. Sou?ástí ?evnického kulturního léta je i Porta 2008. (více na www.kulturnileto.cz).