V sobotu 19. 4. 2008 sa uskuto?nilo prvé predkolo festivalu FolkScéna pod záštitou Mesta Skalica, Oddelenia strategického rozvoja a marketingu. V skalickom Dome kultúry odohralo sedem sú?ažných formácií rôznych žánrov, rôznych zložení, predstavili sa kapely, duá i jeden pesni?kár. Poradie sú?ažiacich bolo: Neznámi, Plebs, ZA, Branislav Kši?an, Kofein, Zuza a JA, Karpatské Horké. Len pre zaujímavos?, z poradia prvých štyroch formácií zložili muzikanti „Predvolebnú kampa?“: „Neznámi plebs za Branislava Kši?ana“.

Celé predkolo malo podľa vyjadrenia porotcov veľmi vysokú úroveň, formácie boli zaujímavé, vystúpenia veľmi kvalitné. A dopadlo to nasledovne:

Postupujúci do Národného finále SR v Skalici v Interpretačnej súťaži (podľa poradia v akom hrali):
ZA
Zuza a Ja
Karpatské Horké


Postupujúci do Medzinárodného finále v Ústí nad Labem v Autorskej súťaži:
Ivan Vrbňák (ZA) so skladbou „Za letních večerů“

Ceny poroty:
Cena za aranžmán - Karpatské Horké za skladbu „Vínečko bílé“
Cena za spevácky výkon - Zuzka Hrubá (Zuza a Ja)
Lukáš Černý (ZA)

Po vyhlásení výsledkov musela porota dokázať svoju odbornosť v rozhovoroch so súťažiacimi. Spomenutá bola každá jedna formácia, poradili čo zlepšiť a zmeniť, vyzdvihli a pochválili čo bolo dobré a zaujímavé a tým zdôvodnili svoje rozhodnutie.

Predkolo zakončila svojím koncertom kapela Cop z Plzně. Koncert bol veľmi príjemný, okrem hudby plný „copáckych“ príbehov a zážitkov, neraz sa zo sály ozýval obrovský smiech.

Ďalšie predkolo sa uskutoční v Kremnici v sobotu 26. 4. 2008, hosťom bude košická Hrdza.

Zuzana Vrbňáková Rybárová
www.folkscena.sk