Ve dnech 10. a 11. b?ezna 2008 prob?hla v klubu Mlejn pražská p?edkola Porty ´08. P?ihlásilo se celkem 26 jednotlivc?, dvojic ?i kapel, ale nakonec vystoupilo pouze 24 ú?inkujících. Oproti minulým let?m jsme zaznamenali úbytek p?ihlášených skupin - pouze 8, ale zase se objevilo pom?rn? dost nových tvá?í, což m?lo jeden pozitivní efekt. V sále bylo zvlášt? první den p?íjemn? zapln?né hledišt?, a to práv? díky ú?inkujícím, kte?í (pokud nevystupovali) sed?li v hledišti a také si p?ivedli své p?íznivce.
Beru si k ruce své poznámky, k tomu si znovu pouštím nahrávky všech soutěžících a pokouším se napsat svých pár postřehů a dojmů.

Pondělí: Pavel Petran - příjemné písničky lehce nedvědovského stylu, příjemná barva hlasu, dobrá výslovnost, třetí písnička Dneska už vím moc hezká, i ve způsobu zpěvu je slyšet F. Nedvěd. Kojoti - převzaté skladby (bluegrass, country) s českými texty, nebylo to špatně zahrané, ale tak nějak bojácně a bez šťávy, nejistý zpěv a mezi písněmi strašně dlouhé ticho. Obvykle porotce Balík do ticha něco vtipně provolával, tentokráte pro škodu kapely nikoli. Kapele by pomohlo vyhrát se například na countrybálech. Jirka Řehulka - na Portě už poněkolikáté, poněkud kolovrátkové melodie, vystoupení u mě splynulo s vystoupením jiných písničkářů, poslední politická píseň se mi nezdála dobře zařazená. Svitky - Jirka Kyncl a Jirka Svítek, ještě jsem je nikdy neslyšel a byl jsem velmi příjemně překvapen, klarinet nádherně zapadá do písní, hezké vyhrávky, zpěv jistý, civilní, uvěřitelný, texty vtipné a chytré, tímto vystoupením jsem zařadil Panefotra Jirku Kyncla mezi muzikanty schopné hrát písně i hudebně seriózní. Petr Brousil - na vystoupení se podepsala tréma, intonačně nejistý zpěv, zajímavá barva hlasu, na závěr si u mě šplhnul písní o kytkách, ale jinak splynul s jinými písničkáři. Qjeten - znám je už dlouho, ač jejich písničky nejsou zrovna mým šálkem čaje, jejich vystoupení mělo úroveň, zahráli s drajvem, jistý zpěv, rytmicky našlapané, výborná flétna skvěle sedící do písní. Kafecaj - Jirka Pešina, výborný zpěv, jistý výkon, a právě to mu přineslo po nekonečné debatě poroty postup do pražského finále. Fromáž - občas nedržela basa s kytarami, intonačně nejisté vokály, rytmicky se jejich vystoupení rozpadalo, refrény přímo vybízely k vícehlasům, žel nedočkali jsme, bylo vidět, že kluci mockrát nehráli přes aparaturu, příště neodkašlávat do mikrofonu:-), evidentní obliba slova akordeon. Xindl X - Ondra Ládek - vynikající texty s neotřelými rýmy, mraky obrácených přízvuků, ale zřejmě je to záměr, a právě to ho velice odlišuje od ostatních písničkářů, poslední píseň zazpívaná příliš rychle, měl jsem problém pochytat všechna slova, velice mě jeho vystoupení zaujalo. Heduš a spol. - chvílemi intonačně nejistý zpěv i nejistá viola, ale je to svižné (mám u první písně), sympatické, vystoupení mě docela zaujalo, něco z té holky vyzařuje. Rumanná - Romana Sulčíková, písně keltského ražení hrané na akordeon, intonačně nejisté, frázování a výslovnost ne úplně košer. Šuplík - hráli oslabeni o 2 členy a vystoupení to zřejmě velmi poznamenalo, nevýrazné, nedokázal jsem se soustředit na texty, příšerný zvuk kytary, či snad umělecký záměr? Josef Pithart - doprovod na lubovku zněl zajímavě, a to ho asi nejvíce odlišovalo od ostatních, škoda, že porotci nedostali také texty, zachytil jsem v nich zajímavé obraty, jenže díky ledabylé výslovnosti, jsem dost slov nepochytil.

Úterý: Věra Pivoňková - pro mě zajímavé vystoupení, připomínalo mi to styl kapely Lucie, charakteristický zpěv, první píseň Jsou chvíle byla pro mě melodicky nejzajímavější písní obou dnů, potenciální hitovka, celkový dojem mi kazil jen ušmrdlaný kytarový doprovod, názory ostatních členů poroty byly však zcela jiné, na postup jsem ji navrhoval pouze já. Dva z Dolních Vodrhovic - Franta Barták a Zbyněk Zeman, tentokrát jako duo, kytara, mandolína (rozladěná), ne že bych se chvílemi nesmál, vtipné to bylo, připadalo mi, že písně nacvičovali teprve v šatně před vystoupením, jejich vystoupení jsem považoval spíš za přírodní úkaz. Hanka Čechová - Hanka se mi líbila na Portě v minulých letech, bohužel soutěžní vystoupení se ji nevyvedlo, zařadila nové písně a bylo vidět, že jsou ještě nezažité, postoupila jen díky dvěma hlasům porotců. Pražští trubadůři - převzaté písně, čtyřhlasy, vokály hodně nepřesné a nečisté, podobně provedeny všechny soutěžní písně, je třeba se sezpívat a sehrát. Zbyněk Zeman - úvodní píseň o rozkládání těla i duše, poslední píseň velice naléhavě podaná, nevím, zda tomu mohu věřit, vše ostatní to samé co Petr Brousil, včetně botanické písně (Když usíná louka). Kámen úrazu - rytmika v kapele (nové djembe) rozhodně přínosem, rok od roku se zlepšují, na pódiu působili ostříleně. Jakub Janda - vítěz diváckého hlasování, pohodové vystoupení, příjemné melodie, poklidný zpěv s tendencí uspávat. Panelákoví fotři - tentokrát přišli jako banjový kvartet, už víme, co od Panelfotrů čekat, tentokráte jsem se nasmál o něco méně než při jejich houslovém vystoupení v minulosti, ale i tak to byla příjemná změna a odlehčení, pokud kluci přijdou napřesrok jako harfový kvartet, začnu se ptát, kde na ty rozličné nástroje berou peníze. Franta K. Barták - začal typicky existenciální písní:-), na druhou přešel ke klavíru, u třetí jsme si i zazpívali, ale ani to mě nepřesvědčilo, abych Frantu doporučil na postup. Mangabej - typické kánony stejně jako ve všech dalších kapelách, kde hraje Lucka Minaříková, rytmicky hudba drží pěkně pohromadě, vystoupení se mi líbilo. Matěj a Buřt - kytara, bonga, vtipné provedení druhé písně s ochranou sluchu, ale nad 80dB to myslím nebylo, třetí píseň byla neotřelá celá, nesla název O nás bez nás, chlapci vstali a odešli, bez jediné chyby, jak konstatoval jeden z porotců.

Summary: Myslím, že úroveň účinkujících byla dobrá, první den bych řekl, že byl hudebně vydařenější. Porota v sestavě Miloš Keller (Country radio), Petr Balík Vohnout, Marcela Voborská (Pacifik), Honza Komín (Načas) a Petr Guth (ČTU, Zlatý Orel) se poměrně v pohodě shodla na těchto postupujících: Qjeten, Xindl x, Panelákoví fotři, Kámen úrazu, Svitky, Pavel Petran, Mangabej. Dlouho se řešilo, zda do finále poslat jen těchto 7 účinkujících a nebo z dramaturgického hlediska doplnit počet na 10 + 1 vítěz diváckého hlasování. Nakonec převážil názor přibrat ještě 3 postupující, kteří měli dva hlasy porotců - Hanka Čechová, Heduš a spol. a Kafecaj).

Nabízím účinkujícím možnost zaslání nahrávky jejich soutěžního vystoupení ve formě mp3 přes www.uschovna.cz. Nahrávku jsem pořizoval na diktafon, ale na posouzení svého hudebního výkonu to stačí. Nahrávku Vašeho vystoupení nebudu nikde zveřejňovat, ani posílat třetí osobě bez svolení interpreta (kontakt: www.malejhonza.blog.cz).

Honza Komín