V posledných dňoch sa vo folkovej a trampskej komunite na Slovensku začalo živo diskutovať o výberových kolách festivalu Porta na Slovensku v roku 2008. Diskusie sa však dostali do takého štádia, že mnohí zo zúčastnených už stratili prehľad v tom, ktorá Porta je tá stará, ktorá je nová, ako sa volala stará a ako sa volá nová. Sám som sa teda podujal stručne vysvetliť celú problematiku v komentári k článku Slovenskou časťou legendárnej českej PORTY bude FOLKSCÉNA na portáli Folkcountry.sk. Po opätovnom prečítaní daného komentára som sa však rozhodol doplniť informácie a napísať o Porte na Slovensku trochu viac.

Všetko to začalo v roku 1967 v Ústí nad Labem. V tom roku bol založený festival s dnes najdlhšou tradíciou, ktorý sa počas rokov stal skutočným fenoménom a legendou. Stal sa ochrannou známkou celého spektra FCT žánrov a zrejme, ako každá cenná „trade mark“ sa zákonite stal aj predmetom sporov, hádok a vojen. Možno je to jej morálna či finančná hodnota, alebo akési prekliatie, ktoré dostala do vienka, faktom však je, že podobne ako sa pôvodná československá Porta počas svojej histórie presúvala z miesta na miesto a delila sa na konkurenčné festivaly (Portu a Interportu, neskôr Trampskú Portu), aj na Slovensku zažívala svoje chvíle bytie a nebytia, respektíve dvojitej existencie. Dá sa povedať, že na Slovensku ležala myšlienka Porty tradične neuchopená a čakala kým ju niekto zodvihne. V rokoch 1991 a 1992 sa konala v Nitre (spoluorganizátorom bola spoločnosť GRAN). Vtedy to bolo priamo slovenské finále bez regionálnych výberových kôl, pričom víťaz interpretačnej a autorskej súťaže postúpili priamo na Trampskú portu do Ústí nad Labem (vtedy boli Porta a Trampská porta v ČR rozdelené) Neskôr Porta, či Slovenská trampská porta vystriedali Žilinu, Trenčín, Ružomberok a Bratislavu. Po roku 2000 na Slovensku boli dve Porty a to Trenčianska a Ružomberská. Trenčianska „Slovenská trampská Porta“ bola organizačne zastrešená občianským združením Slovenská trampská porta na čele s Milošom Grünwaldom. Z organizačného tímu sa v roku 2002 odčlenila skupina na čele s Václavom „Fotrom“ Jerigom a Terym Zemanom (Harvestri), ktorí sa spolu s ďalšími ľuďmi rozhodli zorganizovať konkurečný festival s názvom Porta v Ružomberku. Vďaka tomuto kroku sa medzi oboma slovenskými Portami odohrala v roku 2002 aj mediálna prestrelka, ktorá zarezonovala aj na stránkach portálu Folk.sk. Jej dôvodom bol fakt, že sa ružomberskí organizátori rozhodli usporiadať svoje regionálne výberové kolá týždeň pred naplánovanými kolami trenčianských organizátorov, ktorí sa na základe toho nakoniec rozhodli ukončiť organizovanie festivalu v Trenčíne. Od toho času teda bola Porta už len v Ružomberku. Spočiatku sa jej aj dobre darilo. V jej prvých ročníkoch sa zaskveli a aj uspeli takmer všetky významnejšie slovenské FCTB skupiny. Po prvých dvoch ročníkoch však prvotné nadšenie akosi pominulo a úroveň začala postupne klesať. Z Ružomberka sa presunula do Bratislavy, no ani tento krok nedokázal zvrátiť úpadok.

Dnes je situácia taká, že partia organizátorov zo Skalice na čele so Zuzanou Vrbňákovou, ktorí okrem iného úspešne už 5 rokov organizujú FolkScénu, sa dohodla s organizátormi originálnej českej (už jednotnej) Porty na tom, že oni budú tým subjektom, ktorý bude na Slovensku organizovať výberové predkolá, z ktorých bude možné postúpiť do národného finále, ktoré sa tento rok odohrá 12.7.2008 vo Františkánskej záhrade v Skalici a jeho víťazi potom postúpia až do medzinárodného finále v Ústí nad Labem. Keďže chceli, aby sa novo zorganizované výberové kolá trochu odlíšili (dištancovali?) od tých, konaných v minulosti, dali svojmu festivalu najprv názov PortaFest. Tu prichádzame do bodu, kedy už boli opublikované prvé upútavky na výberové kolá. Zrejme na základe nich boli noví organizátori upozornení na fakt, že nemôžu použiť názov Porta v názve nimi organizovaných akcií, lebo Porta je na Slovensku registrovanou ochrannou známkou (registrovanou ľuďmi, ktorí organizovali ružomberskú a bratislavskú Portu). Za právnu analýzu stojí otázka, či ma daný subjekt zaregistrované všetky možné kombinácie slova Porta, alebo len samostatný názov Porta(ale to už je o inom). Aby sa teda predišlo možným právnym a súdnym naťahovačkám, rozhodol sa súčasný organizačný štáb použiť názov FolkScéna.
Aby som to teda zhrnul, prebehnú 4 výberové kolá Folkscény (už nie PortaFestu) v Skalici, Kremnici, Košiciach a v Bratislave a rokuje sa ešte o ďalšom v Poprade. Z každého predkola FolkScény postupuje:
V Autorskej súťaži jedna vybraná skladba (jej interpret )do Medzinárodného finále v Ústí nad Labem.
V Interpretačnej súťaži postupujú tri formácie do Finále SR v Skalici ( 12. 7. 2008 ).
Z finále SR je postup do Medzinárodného finále podľa pomeru prihlásených v predkolách SR a ČR ( kľúč viď. Súťažný poriadok).
Ak som niečo zabudol alebo poplietol, ospravedlňujem sa.

Napsal Radiar

Zdroj: Folk.sk
http://www.folk.sk/clanok/ako-je-to-vlastne-s-portou-2008-na-slovensku


2008-na-slovensku