Není nic jednoduššího, než udělat folkovej festival.To se namíchá senzační dramaturgický plán kvalitních se žádanými a máte zajištěnou návštěvnost. Přizve se k tomu někdo s dobrou aparaturou, trochou světel, pozvou se stánkaři, nějaká ta latrinka, něco hasičů a trochu pořadatelů, zajistí se zdravotník, co kdyby, zaplatí se pronájem a autorské poplatky, udělá se reklamní kampaň, trochu charity, aby to bylo sympatický, nějakej dobrej termín, aby to nekolidovalo s těma čtyřma stovkama fesťáků v republice, nějaký to PR, aby to každý v ČR věděl, pozve se Country radio, aby to slyšel každý, komu to nevyšlo... No a je to. Pak se zahraje, zazpívá, zatleská se, uklidí se, zaplatí se a můžeme se pustit do dalšího fesťáku. Jo ještě nějakej ten název, aby se vědělo a webovky, aby bylo kde to rozcupovat. Ahoooooj, pádlo se do vody noří. Pádlo