Zažilo se jaksi, že porota Porty je celkem ?estná funkce. Porotci se moc nehrnou, že by m?li zájem t?i dny sed?t, pe?liv? poslouchat, nevrt?t se, vnímat vyza?ování kapely, dávat pozor na rytmus, originalitu, hrá?skou vysp?lost, intonaci interpreta nebo sboru a nezávisle a zodpov?dn? se pak vyjád?it, stát si na svém názoru a p?i tom nebýt urputným bojovníkem za n?co, co se jiným zdálo celkem špatné... Porota se po sout?žním p?edstavení sejde, nedbá na krásný podve?er a kolegy na jevišti a za?ne p?átelský, ale celkem jadrný souboj o názor. Ne vždycky. Velmi ?asto se porotci shodnou. A v?tšinou na tom, kdo je na vylou?ení. Porotci jsou zkušení a ost?ílení muzikanti, kte?í práv? ve svých skupinách dbají na to, aby se basista s bubeníkem sešli a aby sólo bylo vždycky skv?lý.

Sami sobě nahrávají koncerty, aby pak rozcupovali své výkony, pohádali se do krve a druhý den to opravili... Ale nikdy se za posledních 5 let, co jsem měl tu čest být v porotě Porty, nestalo, že by tato porota finále Porty přistoupila k hodnocení soutěžících nedbale nebo se věnovala jiné "důležité" činnosti, než je posouzení kapel a hledání cesty ke kompromisu ve svém hudebním názoru a víře v to, co jsme právě slyšeli na jevišti.
To, že s tím dotyčný nepostoupivší umělec nesouhlasí, a myslí si své a veřejně prohlašuje své, je jeho právo. Ale porota má právo a povinnost říct svůj verdikt a stát si za svým rozhodnutím.
Znovu jsem si pustil všechny nahrávky z Jihlavy 2007 a znovu mohu potvrdit, že rozhodnutí poroty bylo naprosto správné. Co bylo falešné, co bylo nerytmické, co se sypalo jako brambory, co nemělo šťávu, to nedostalo Portu, to nepostoupilo do Ústí a také to nebylo na CD Porta slaví 40 let.
Oprávněně.

Jen k výrokům poroty, na které čekaly některé kapely druhý den, bych rád podotknul, že jsme se nesnažili rozebrat vždy do podrobna chyby, poukazovat na něco, o čem jsme si mysleli, že je to stejně nenapravitelné, ale snažili jsme se v duchu, který se porotou celou dobu nesl povzbudit i ty, kterým jsme moc nevěřili, nebo doporučit nějaký druh přípravy, rytmického cvičení, které jsme sami mnoho let podstupovali s potměšilým metronomem. Ale ani dlouholetí hráči nemají s rytmem vždycky ty nejlepší přátelské vztahy a souznění dvou až tříhlasů se rozplyne v nesouznění. Stává se to všem, stačí blbý odposlech, vazba na jevišti, odraz ze sálu, krátký spánek...
Proto jsem byl hodně překvapen nad reakcí některých kapel, které v hodnocení poroty propadly. Prostě tam byli lepší nebo ti, kteří se té současné porotě víc líbili a basta. Kdo jde do soutěže, musí se pak s verdiktem smířit.

Na druhou stranu je to věc názoru a je možné, že jiná porota by upřednostnila někoho jiného. Bůh ví... Pro změnu místa, termínu i dramaturgické struktury Českého finále Porty jsem jako několikaletý předseda navrhl, aby se porota v průběhu času obměňovala. Bylo by špatné, aby v takovéto soutěži měly už dopředu kapely pocit, že je zbytečné do toho jít, když tam budou ti samí porotci, takže stejně nemají šanci, protože...
Z těchto důvodů jsem, ve znamení příklady táhnou, odstoupil z kádru porotců a společně s Aničkou Roytovou a radou Porty jsme navrhli další změny v porotě.
Tak všem přejeme, aby to letos vyšlo. A novým porotcům, aby měli dobrý ucho a Františkovi Nedvědovi, aby to celé dobře a spravedlivě řídil.
Ahoj
JV