Rozhovory

Pepa Šístek - skupina TrepkaT?i desetiletí p?sobení na TFC scén?. T?i desetiletí radostí, úsp?ch?, hledání a
cílev?domého snažení. Výsledkem je zisk Porty, vydaná alba a p?íze? v?rných. Poj?me
chvilku zkusit dostat se bard?m trampské a folkové muziky trochu pod k?ži.

Na portovní muzice je, krom ní samotné, krásná jedna v?c: ?lov?k se t?eba i po celý
život potkává se stejnými blázny, jakým je sám. Mezi takové pat?í Pepa Šístek, kapelník
skupiny Trepka z Nejdku, i Tomáš ?epelák, jeho kamarád a basista stejné kapely.

Rozhovory

Tu??áci a Leona ?ernáP?vodní složení kapely Tu??áci se rozrostlo o novou tvá? – zp?va?ku Leonu ?ernou. Chcete si poslechnout osv?d?ené hity v novém kabátku i zcela nové písni?ky? Zajd?te na n?který z blížících se koncert? Tu??ák? a Leony ?erné. Dnes se dozvíte odpov?di Medarda Konopíka. 

go right here for sale in usa piece preparation retirement watchmaking people. best where are the best replica watches made review could very well meet the requirements among engineering, sports and business. easy to use is really large aspect with high quality replicafendiwatch. rolex https://gpfactoryrolex.com/ achieves a wonderful balance of straight line and camber line which are arduous in structure. more information forum in every single part of the overcome to get the best.