Z Řevnic

Na portovní scénu vstupuje letošním rokem po odsouhlasení Radou Spolku Porta mimo jiné i Obec spisovatelů ČR. Díky ní se totiž rozšíří paleta předávaných ocenění v rámci festivalového finále Porty o Cenu Obce spisovatelů ČR.

Tags: