Z Řevnic

porotaMotto:
Na otázku - Co poradíš mladým muzikantům, než se přihlásí do jakékoli soutěže? - odpovídá Víťa Troníček (Marien): Co poradím? Aby to soutěžení nebrali vážně a aby se na tu soutěž zašli nejprve podívat jako diváci. Mnoho začínajících nemá vůbec ponětí o úrovni, jaké musí interpret dosáhnout, aby uspěl. A následné rozčarování z prvotního neúspěchu už otrávilo mnoho nadšenců, kterým chyběla vytrvalost. A největší soutěží je hraní mimo soutěže.

Z oblastí

Panu Skotalovi s (ne)láskouMezi prostorov? výraznými kamarády naší trampské osady se tradovalo jedno r?ení: „Tlustýho flegmatika nem?že nic naštvat...“ Jenže, trochu jsem zhubnul, zestárnul a zešediv?l (což samo o sob? nezaru?uje zmoud?ení) a stává se, že mn? tu a tam n?kdo ?i n?co „osrdím hejbne“.  Zejména, stane-li se tak v prost?edí, kde se angažuji, snažím tvo?it a pomáhat. V mizivém procentu p?ípad? se rozškrtnu tak, že sednu k n?jakému písadlu a rozhodnu se reagovat. Takže tušíte správn?, že ten okamžik nastal a logicky, píšu-li do Portýra, tak v prost?edí Porty.

Z Řevnic


Hudební dílny v Lesním divadle v ?evnicích za?nou v sobotu 25. 6. od 11:00 hod.Porta je a z?stane festivalem muziky pro nejširší dav hudebník?. Letos se o postup do národního finále utkalo skoro 200 skupin z ?ad t?ch, kte?í ješt? nepat?í k profesionál?m. Protože je ale u nás muzikant? mnohem v?tší rodina, snažím se s dramaturgií už pár let pohnout sm?rem k t?m, kte?í se t?eba ješt? zdráhají vystoupit na jevišt?. Vždy? i pro nás p?ed 30 lety bylo zážitkem zahrát si mimo scénu s t?mi, které jsme obdivovali. Mimo sout?ž a jevišt?.

Z oblastí

Porta VysočinaTak to máme za sebou. Práce celého teamu krajánků byl po zásluze zúročen v kvalitně zvládnutém kole a i večerní program  dopadl bezvadně.
Do poslední chvíle nebylo jasné, kolik kapel vystoupí a jestli se vůbec dostaneme podle postupového klíče na přímou linii postupujícího vítěze do Řevnic. A najednou jako by se roztrhl pytel a měli jsme 14 seskupení a radost, že můžeme do Řevnic na finále Porty poslat dva zástupce.

Z oblastí

Pohodová PortaKdyž nás loni v ?evnicích zval Joke do Kory?an na Portu, abychom se p?ijeli podívat, jak se u nich ješt? žije v rytmu folku a country, nic zvláštního jsem ne?ekala, ale slíbili jsme, že delegace z Brd ur?it? dorazí. Olda jako pov??ený zástupce si nás naložil do auta, p?ibalili jsme si sluní?ko na cestu a vyrazili jsme.