Víte, bez koho by se Porta rozhodně neobešla? Samozřejmě bez předsedkyně Spolku Porta Aničky Roytové. Dobrá duše Porty Anička každý rok věnuje přípravám festivalu většinu svého volného času a je tady s námi i v Lesním divadle.

 

Aničko, jak se těšíš na letošní 57. Portu a zároveň 15. řevnickou?

Na Portu se vždy těším. Ale není to jenom na program, hlavně se těším na své kamarády a kolegy, kteří se podílejí na přípravě a průběhu finále. Jelikož jsme opravdu z celé republiky a jsme ve styku přes sociální sítě, tak se vždy rádi osobně setkáme v Lesním divadle.


Napadlo tě při prvním festivalu v Lesním divadle, že tady Porta najde útočiště na tak dlouho a zdomácní tu?

Když jsme přestěhovali finále Porty do Řevnic, nenapadlo by mne, že bychom zde zůstali patnáct let. Tudíž letos je vlastně již šestnáctý ročník v Lesním divadle, když počítáme i jeden rok online ePorty.


Stihla sis poslechnout v pracovním shonu před Portou soutěžící kapely? Jaká jsi viděla oblastní kola?

Jsem mimo jiné i pořadatelem jihočeského oblastního kola Porty, tak jsem si poslechla dvacet soutěžících u nás. Měla jsem možnost navštívit i jiná oblastní kola.


Překvapilo tě něco u soutěžících? Je letos víc kapel, nebo jednotlivců?
Po skončení všech oblastních kol jsem byla zvědavá, kdo postoupil do Řevnic, a tak jsem si přehrála jejich písničky. Je zajímavé, jak se liší posuzování porot v jednotlivých oblastních kolech. Potěšilo mne, že skladba soutěžících se trochu změnila. Dříve převládali písničkáři a teď je více kapel.

 

Porta se vždycky připravuje prakticky hned po skončení festivalu. Bylo to tak i letos?

Ano, příprava na příští rok začíná hned po skončení stávajícího finále. V září se sejde Rada festivalu Porta a zhodnotí průběh celého festivalu. Připraví se podklady pro setkání s pořadateli oblastních kol a udělá se návrh dramaturgického plánu finále.


Byly nějaké problémy nebo neočekávané události?

Vždy se najde pár věcí, které nečekáte. Letos to byl hlavně problém s ubytováním pořadatelů, porotců a hostů. S řešením této situace nám velmi pomohl pan starosta Tomáš Smrčka a následně pan Petr Kozák. Oběma pánům bych chtěla poděkovat za vstřícnost.


Můžeme se těšit na nějaké novinky na letošní Portě?

Letošní velkou novinkou je přesun semifinálové scény na louku ke stanovému městečku. Návštěvníci žehrali na strmou cestu z volejbalového areálu nahoru do divadla. Takže letos budou mít možnost sledovat dění na scéně „přímo ze stanu“.


Na koho z hostů v Řevnicích se těšíš ty?

Pro mne je nejlepší pocit, když jsou návštěvníci i vystupující spokojeni. Na závěr si určitě udělám čas na vystoupení Roberta Křesťana.


Co bys Portě popřála k 15. řevnickému výročí?

Portě bych přála, aby pořád byla tím odrazovým můstkem pro mladé začínající umělce. A také to, aby si jako tradiční festival zasloužila pozornost a podporu ministerstva kultury.

(LH)