Porta 201447. ročník Porty dospěl poslední červnový víkend ke svému vrcholu. Po letošní hodině H diváci, porota a většina pořadatelů  opustili divadlo, pouze hrstka nejvěrnějších pořadatelů dávala ještě v pondělí areál do původního stavu.

Ještě ten den odpoledne  přišli na řadu finance a úporné počítání, zda-li  náhodou letošní ročník nebyl poslední a nebyl ...... i když  letos to finančně bylo  ,,o prsa" a ještě ne příliš vyvinutá -). Na podzimním setkání rady Občanského sdružení Porta a dalších řevnických pořadatelů v Novohradských horách se bilancovalo a přemýšlelo nad 48. ročníkem. Hlavní bodem jednání byla rekapitulace právě skončeného ročníku a vytvoření seznamu potenciálních hostů pro Portu 2014. Ve výběru jsme přihlíželi i k nápadům vás diváků.

O pár týdnů později se uskutečnilo každoroční setkání pořadatelů oblastních kol na základně ČTU v Lipnici. Lipnické setkání bylo plné poznávání "kolegů" často z druhé strany republiky, výměny poznatků a zkušeností. Dále toto setkání má za cíl upevnit vazby nejen  mezi pořadateli  oblastních kol, ale i pořadateli finále v Řevnicích.

Listopad byl zasvěcen skládání několika variant programu a nekonečnými hovory s oslovenými hosty a vyjednáváním o všech podmínkách, které jsou třeba pro jejich vystoupení splnit. Předvánoční čas je tradičně věnován přípravě prodeje vstupenek pro naše ,,věrné" a přípravě možnosti přihlásit se do nějakého z patnácti oblastních kol. Obě zmíněné záležitosti naleznete na portovních stránkách, kde se také budou objevovat informace o řevnickém finále, kde vystoupí Hana a Petr Ulrychovy s Javory, Roman Horký a Kamelot, Samson Lenk, Petr Kocman, Nezmaři, Bokomara s Naďou Urbánkovou, Zelenáči,  Nadoraz, Petr Bende s Pavlem Helanem, Žalman a spol., legenda v podobě vítězů Porty 1973, jejichž jméno lze dohledat v historickým materiálech, ale také vítěz Porty 2013  Švédova trojka.

Tento výčet samozřejmě není úplný a bude postupně doplňován dle toho, jak se nám bude dařit domlouvat další vystoupení. Počátkem roku začíná nejdůležitější práce a tou je na vše sehnat dostatečné množství finančních prostředků, protože bez sponzorů by nebylo možné finále uspořádat. 

Tak nám držte palce a pokud můžete zkuste nám třeba i pomoci...