Pozvánka na valnou hromaduO.S. PORTA
se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 53, PSČ 370 01

svolává
řádnou valnou hromadu
která se uskuteční v sobotu 28. června 2014  od 9:00 hodin
v areálu Lesního divadla v Řevnicích

Právo na účast mají  stávající členové se zaplacenými příspěvky na roky 2013 a 2014 a nově zapsaní členové O.S.
Účastníci se  v případě zastupování jiného člena prokáží písemnou plnou mocí.

Za O.S. Porta Anna Roytová - předseda