Porta 2013Předsedkyně o. s. Porta Anna Roytová vede finále Porty už sedm let.
Organizace finále Porty je záležitostí hodně náročnou a vše zkoordinovat není jednoduché. Všem, kteří připravují finále, šéfuje předsedkyně o. s. Porta Anička Roytová, která je sice v jednom letu, protože jako správný šéf musí být všude a nic jí nesmí uniknout, ale na nás si chvilku našla.

Vysvětli prosím, čím je festival Porta zvláštní a jedinečný?

Porta není typický festival, na který si pořadatel pozve hudební hvězdy, udělá reklamu a pak jen čeká, jak to dopadne. Porta je od svého začátku objevování nových talentů v oblasti F&C hudby a příbuzných žánrů.
Základem festivalu Porta jsou soutěžní kola v oblastech celé republiky, odkud jsou vybráni nejlepší interpreti postupující do Řevnic. Každé oblastní kolo má svého pořadatele a garantem soutěže je Česká tábornická unie v čele s Petrem Lochnessem Křivohlávkem. Řevnice jsou potom zvláštní tím, že se prolínají vystoupení hostů a nejlepších soutěžících z oblastí, a tím Porta přispívá k propagaci méně známých jednotlivců a seskupení širšímu okruhu posluchačů, než mají ve svých oblastech. Navíc Portu dotváří úžasná atmosféra nočního hraní, které se z festivalů poslední dobou tak nějak vytrácí.

Letos slaví někteří z pořadatelů své portovní jubileum. Po kolikáté jsi na Portě ty a jak dlouho Portě šéfuješ?

Porty se zúčastňuji již po devatenácté a z toho po sedmé jsem šéfem.

Co všechno má předseda o. s. Porta na starosti?

Předseda zodpovídá za chod sdružení jak po stránce ekonomické, tak i organizační. Vše musí být v souladu s platnými zákony a normami. Na přípravách festivalu Porta se podílejí další členové sdružení a já s nimi spolupracuji.

Jaké činnosti tě při přípravě finále baví více a které méně? A jsou nějaké, které vyloženě nemusíš?

Baví mne sledovat jednání štábu, kdy se dohadujeme, které hosty na Portu pozveme… Složitější je dát do souladu program na obou scénách tak, aby vyhovoval soutěžícím (mají různé požadavky na termíny hraní) a zároveň aby vše vhodně doplňovali hosté. Ale nejtěžší je získat potřebné finanční prostředky.

Za tu dobu, co tomuto „cirkusu „šéfuješ“, lze jistě nějaký vývoj posuzovat. Kam se podle tebe dostala Porta za dobu působení v Řevnicích?

Myslím si, že přestěhování Porty z Jihlavy do Řevnic byl velmi dobrý počin. Porta se nadechla a ožila. Pomalu se vrací atmosféra, která k Portě vždy patřila. Jak v řadách diváků, tak i u muzikantů získává Porta opět renomé.

Kolik bylo zmiňovaných oblastních kol a kolik soutěžících letos vystoupilo?

Letos bylo 15 oblastních kol, ve kterých soutěžilo přes dvě stovky jednotlivců či kapel.

Děkuji za rozhovor, celá redakce drží palce ať to i letos vyjde!

Roman Švec