Ve dnech 4.- 5.března 2015 se konala v Klubu Mlejn – pražská předkola PORTY 2015. Zúčastnilo se 32 soutěžících – sólistů, duet a kapel. Odborná porota, složená z muzikantů, zpěváků, rozhlasových redaktorů velice pečlivě sledovala a zapisovala své připomínky k soutěžícím. I přítomní diváci měli možnost hlasovat pro svého 'favorita', neb při zakoupení vstupenky obdrželi 'Hlasovací lístek diváka' a součet diváckých hlasů určil vítěze, který postoupil do pražského finále.

 Oba soutěžní večery uváděl s inteligentním humorem a nadhledem Petr Bohuslav – moderátor Country radia. Ve čtvrtek po ukončení soutěže se porota odebrala ke své 'poradě' a pak všem přednesla své rozhodnutí – a vyhlásila seznam postupujících muzikantů do pražského finále PORTY 2015!

Pražské finále se bude konat ve středu 15. dubna 2015 od 18.00 v Klubu Mlejn, Kovářova 1615/4. Postup si vybojovali tito muzikanti: Marcela BÍNOVÁ, THE BLUEGRASS FRIENDS, Tomáš HOKEŠ, KAMILKADZE, MAELLA, PĚTIKLÍČ, SKLAD BY WALDA, Vladimír ŠUNDA, Vojtěch URBÁNEK a Tomáš MOUREK, Z HECU. Divácké hlasování - MODRÝ STRUNY. Tato sestava bude bojovat o postup do celostátního finále 49. ročníku PORTA 2015, které se bude konat ve dnech 26.-28.června 2015 v Lesním divadle v Řevnicích.

Přejeme všem soutěžícím radost z muziky a všem divákům totéž. A Vy všichni si pamatujte, že 'Hudba je lék a Porta nejlepší apatyka'!!!