Olda Richter na jiho?eském oblastním kole PortyV plném proudu jsou oblastní kola Porty, ze kterých vzejdou ú?inkující do ?evnického národního finále. Sou?asný model postupu z oblastí funguje t?etí rok. Systém oblastních kol zast?ešuje a garantuje ?eská tábornická unie (?TU). Na zachování pravidel v oblastech dozírají  tzv. delegáti vyslaní práv? ?TU. Nejinak tomu bylo i na jiho?eském oblastním kole, kde se této práce ujal Olda Richter. 

A to nejen jako delegát, ale také zároveň reprezentant ČTU ve vedení celého festivalu. Redakce Portýra si mu dovolila položit několik otázek, které snad objasní práci delegátů. Jak se nám to podařilo, posuďte sami:


Jak dlouho už jezdí na oblastní kola delegáti ČTU?
To už je něco přes 10 let, od roku 2000.
Co je náplní práce delegáta?
Práce delegáta spočívá v kontrole regulérností soutěže v souladu se soutěžním řádem. Dále se zúčastňuje rozhodování poroty, kde zajišťuje, aby porota rozhodovala způsobem, který stanoví soutěžní řád. V neposlední řadě zodpovídá za to, aby z oblastního kola byl sepsán informativní článek do ePortyra o průběhu oblastního kola.  
Jak je tento „nevděčný“ úkol přijímán pořadateli oblastních kol?
Vůbec si nemyslím, že je to nevděčný úkol. Delegáti se pohybují střídavě na všech oblastních kolech. Pro pořadatele oblastních kol je to možnost dozvědět se, jak se pořádají oblastní kola jinde. Je to důležitý zdroj předávání informací.
Kolik delegátů oblastní kola  objíždí?
V současné době se jedná o 15 delegátů. A nejsou to jenom členové ČTU, ale i zástupci Porty z Ústí a v neposlední řadě i ze sdružení Porta.
Co se děje dále po návratu delegáta z oblastního kola?
Delegát má za povinnost odevzdat materiály z jednání poroty, které se archivují, a dále při setkání pořadatelů Porty v Lipnici podává zprávu o průběhu oblastního kola na které byl delegován.
Na která kola jezdíš nejraději?
Myslím, že takhle se to nedá říci. Každé oblastní kolo je něčím zvláštní a na každém je vidět spousta práce, kterou pořadatelé odvedli.
Sám pořádáš Podbrdské kolo, jaké jsou největší problémy při pořádání oblastních kol?
Největší problém, alespoň z mého hlediska, je ve finančním zajištění oblastních kol.
ČTU se podílí také na národním finále v Řevnicích. Jak konkrétně?
ČTU v současné době na Národním finále zajišťuje semifinálovou scénu, která je již tradičně na házenkářském hřišti, a stanové městečko pro ubytování návštěvníků Porty.


Za odpovědi děkuje Radka Kratochvílová