tomáš klus
Do rendlíku vložte Karla Kryla s Jaromírem Nohavicou v pom?ru dv? ku jedné, d?kladn? promíchejte, p?ive?te k mírnému varu a dochu?te n?žnou poetikou Karla Plíhala. Výslednou sm?s nechte krátce odstát a pak servírujte. Tak tohle banální p?irovnání m? napadlo p?ed pár lety p?i poslechu prvotiny písni?ká?e Tomáše Kluse Cesta do záhu(d)by. A ne, nem?lo to být odsouzení, všichni výše jmenovaní jsou jist? hodni následování, jen se mi v t?ch p?ebíraných vzorech pon?kud ztrácela skute?ná osobnost tehdejšího debutanta.

Jenomže jak už to bývá, první deska zpravidla jen naznačí potenciál, což se potvrdilo u dalšího alba Hlavní uzávěr splínu.

Ač má stále chlapecky milý a bezprostřední projev, po autorské stránce vyspěl. Nadále se nezříká (ostatně to sám v rozhovorech přiznává) odkazu Karla Kryla, ale jeho vlastní posun je znatelný. Nicméně písničkářům zpravidla nejvíc sluší živé vystupování; nahrávky oproti koncertům přece jen působí trochu sterilně. A protože začala sezóna festivalů, nebylo nic jednoduššího, než se na jeden z nich, jmenovitě Vyšehraní, vypravit.

Dramaturgie večera určila Tomáši Klusovi pozici „zlatý hřeb programu“. Tou dobou už byl prostor Letní scény naplněn prakticky do posledního místečka. V komorní sestavě, jen s kytaristou Jiřím Kučerovským, Tomáš Klus víc než hodinu zpíval, hrál a vtipkováním bez hluchých míst bavil publikum. Repertoár tvořily skladby z obou dosud vydaných alb, z nichž nejvíc vyčnívaly nejspíš krylovsky ironická Přičichnutí alergikovo, posmutnělá a trochu trpká Z deníku (Grušence), a Psáno u zpráv, v níž rozverným tónem, ale současně dobře mířenými slovy zhodnotil stav společnosti. Tím opět velmi připomíná Karla Kryla, nejde ale ani náhodou o plagiátorství – na to má T. Klus až příliš vlastní invence. To nakonec prokázal i v několika improvizacích, kterými pohotově reagoval na dění v hledišti.

Tomáš Klus vás na pódiu neoslní virtuozní hrou na kytaru a netrápí ho, jestli to cé vytáhne nebo nevytáhne. Jeho silnou stránkou je především autorský vklad, přirozený projev, humor a schopnost brilantně improvizovat prakticky na jakékoliv téma, kdy nenuceně loví nové a nové rýmy takřka ze vzduchu. Jestli jste ho ještě naživo neslyšeli (nebo slyšeli a chcete si zážitek zopakovat), máte možnost například na jednom z několika letních festivalů – třeba na Portě v Řevnicích u Prahy (www.porta-festival.cz). Kromě toho Vám začátkem příštího týdne nabídneme rozhovor, který Tomáš Klus poskytl exkluzivně pro ePortýr.

foto: Dáša Borovská

tomáš klus

jiří kučerovskýtomáš klushledištějiří kučerovskýtomáš klus a jiří kučerovskýtomáš klustomáš klus