A-Z kukátko Marcely V.

bBudoucnost není jen pohled do k?iš?álové koule, ?i šustící karty v rukou v?dmy. Je to n?co, co bychom asi všichni cht?li znát, ale bojíme se nahlédnout. V?tšinou necháváme život plynout v domn?ní, že vše jde tak, jak to máme kdesi p?edepsáno a pokud se k našemu sluchu donese informace typu – silou myšlenky lze b?h osudu ovlivnit – díváme se na ni skepticky. Ale ne všichni…

A-Z kukátko Marcely V.

aDovoluji si prostřednictvím tohoto sloupku upozornit na skutečnost, že se budeme pravidelně na tomto místě setkávat. V nabídce budou různé postřehy, poznámky, vzpomínky, úvahy a historky, tak jak mi je „slina" na jazyk přinese. Doufám, že se nebudete nudit a uvítám i z vaší strany návrhy na další, neotřelá témata.