A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníKterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení:“Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný.“ Známý egoista k tomu dodal:“Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe.“
/A.S.Puškin/

A-Z kukátko Marcely V.

PlážDálka je pojem velice relativní. Co člověk, to jiný pohled. Pro některé jedince je překonávání i těch největších dálek zanedbatelné, naopak jsou mezi námi tací, pro které je dálka i hospoda přes ulici. 

A-Z kukátko Marcely V.

Marcela VoborskáČas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé mínus života a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším /Marilyn Monroe/

A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníV Encyklopedii se dočteme, že je to stav nastalý pokusem o zvýraznění části textu nevhodnou barvou, popřípadě nevhodnou intenzitou, nebo druhem barvy. 

A-Z kukátko Marcely V.

ilustračníBludičky jsou podle pověstí zelená, modrá, nebo i jinak zbarvená světélka, která se v noci objevují u bažin a lákají pocestné do močálů. Pověsti o nich jsou rozšířeny po celém území České republiky. Podle démonologických názorů jsou to duše dětí, zemřelých před křtem, nebo duše zemřelých čarodějnic.