Fousek Josef"Chceš-li poznat krásu úspěchu, musíš vlézat do ošklivých otvorů."
Jak dosáhnout vyššího postavení? Ano,není to lehká otázka a tak mně dovolte, abych vám dal několik rad, které jsem získal od života. Hodně moudrosti mně dal profesor politických věd Servilius Rectus, jenž opravdu poznal taje výstupu k vrcholům až do hloubi.

Základem úspěchu je poslušnost, trpělivá oddanost a vlastní oblíbenost. Šéf musí být pro vás sluníčkem, bohem, kterému se klaňte a uctivý zrak k němu obracejte, nadbíhejte, předcházejte si jej, podbízejte se, usmívejte se, když se on usmívá a trapte se jeho smutkem. Neopomeňte jeho narozenin, svátků, výročí - chvalte a neustále obdivujte.

Ve vašem zraku musí šéf spatřovat jiskru doživotní oddanosti. Pozor,nesmí vás být moc a nesmí vás být málo. Totéž vaše počínání musí být znatelné i od vaši ženy, od vaši snoubenky, o kterou se s šéfem bratrsky podělte, beze zbytku a bez výčitek. Šéf se musí stát i součástí vašeho těla. Při společném popíjení, nalévejte, ponoukejte, ale sám střídmě držte své náruživosti na uzdě. Je velmi působivé a nezapomenutelné dopravit svého šéfa do vlastní postele a druhý den zapomenout na svou službu a v pravý čas nenápadně špitnout: "Šéfe, máte moc starostí, není to lehké řídit podnik, kancelář, živit zaměstnance a ještě vám mnozí závidí."

Velmi důležité pro vaší kariéru je osobní úplná sdílnost. Všímejte si svého okolí,činů a názorů svých kolegů, jejich nálad a pohledů. Je svatým právem vašeho šéfa vědět jak o něm smýšlejí ti,které svou moudrostí živí. Vždy lze nalézt vhodnou důvěrnou chvilku,kdy můžete projevit svou loajalitu a lásku k tomu jenž vám práci skýtá. Své osobní politické smýšlení podřiďte svému nadřízenému. Nemusím zdůrazňovat, že stejná stranická příslušnost je prvořadá. Totéž platí o náboženství a církvi. Nikdy netelefonujte svému šéfovi po ránu, kdy se oddává zaslouženému spánku, nikdy nevolejte pozdě večer, kdy je možno vyrušit jej v choulostivé situaci. Nikdy jej neoslovujte při jídle, nikdy neskákejte do hovoru.

Vidíte-li ale, že jej někdo obtěžuje, neváhejte, statečně zasáhněte a osvoboďte jej ze zajetí nechutného jedince. Nejvíce ocení váš šéf absolutní diskrétnost. Ať víte cokoli o svém chlebodárci, mlčte, a jen s neznatelným laskavým úsměvem naznačte, že víte a že chápete. S jakýmkoli rozhodnutím svého šéfa projevujte souhlas, máte-li vědomí, že je jeho pozice neotřesitelná. Má-li váš šéf rád dechovou muziku, pískejte si občas valčíky, obdivuje-li váš šéf populární hudbu, vsuňte si pod sklo na svém stole fotografii Karla Gotta nebo Michala Davida. Libuje-li si váš v country stylu, zakupte pro šéfa CD Schovanky. Holduje-li váš šéf vážné muzice, pozvete jej na koncert Komorního kvarteta. Velmi působivý, ale náročný způsob jak získat nehynoucí přízeň svého šéfa vyžaduje diplomacii. Úderem vlastní hlavy o betonovou zeď si rozbijte tvář a ret. Bezvýznamnému okrajovému donašeči v kanceláři, lhostejně řekněte: "Včera večer v hospodě, kam jsem si zašel pro sodovku jeden hulvát pomlouval a ostouzel náš podnik a hrubě nadával šéfovi. Neudržel jsem se a dal mu co proto." Šéf vás bude ctít a bude dojat. Je to stoprocentní způsob. Další osvědčený způsob jak na sebe kladně upozornit jak brnknout na strunu citu je nenápadně rozhlásit, že jste odmítl mnohem lépe placené místo u konkurence.

Zalíbit se lze též pomocí šéfovy ženy a ještě lépe milenky. Pro obě osoby mějte otrocký úsměv a stále vyzařující obdiv. Vůbec nejlepší způsob získání náklonnosti je záchrana nejmilejšího tvora patřícího šéfovým ženám. Např. kočky, psa, páva atd. Zcela výjimečný je zákrok při náhodném tonutí šéfa. Proto je dobré umět plavat. Nesmíte vypadat unaveně ale v pravou chvíli, po namáhavé práci, dejte najevo úsilí z kterého je vidna snaha intenzivně pracovat práci šéfa až do vyčerpání. Nikdy nevyprávějte o nepříjemných situacích, nestěžujte si na choroby, mlčte, ale řekněte slůvko útěchy, když trpí šéf sebelítostí. Nejezte cibuli, nejezte česnek. Nikdy! opakuji - nikdy! nesmíte být oblečen lépe nežli šéf. Choďte při zdi, z dálky zdravte a nepatrně se ukloňte s upřímnou radostí. Vaše oddanost se vám vyplatí. Ačkoli si vás nikdo nebude vážit,budete si vážit sami sebe.

Josef Fousek