Telegraficky: V Galerii Radni?ní sklípek v Litvínov? a tentokrát nás poctí svou návšt?vou: dámské kvarteto z Blovic - P?elet MS, pražský písni?ká? Franta Vl?ek a jedna z legend trampské muziky, Chudinkové - op?t z Prahy. Za?átek cca v 19.00 hod, vstupné 20,- K?, rezervace míst na t. 476732705 - Galerie. Velmi srde?n? Vás všechny zveme a t?šíme se i na Vaši Návšt?vu. Verunka a Luboš Stráníci