Už tento víkend budeme mít za sebou všechna oblastní kola letošní Porty. Posledním oblastním kolem bude Moravskoslezské kolo, které se uskute?ní 25.4. ve 13:00 v Ostrav? na Slezsko-ostravském hrad?. Jak mi sd?lil sám ná?elník ?TU Lochness, akce je to velice navšt?vovaná a bou?livá. Takovou atmosféru by prý mohli ostravákům leckde závidět. Přijměte proto pozvání na poslední oblastní kolo Porty do Ostravy. Se všemi postupujícími z oblastních kol chystáme rozhovory.