Spolkový d?m, K Vidouli 727, Praha 13 - (náhradní prostor za Klub Mlejn, který je t.?. v rekonstrukci) se již p?ipravuje na pražské finále Porty O9. Z p?edkol, která se konala v b?eznu bylo porotou vybráno 12 sout?žících + jedna kapela, kterou zvolila divácká ?ást - tak se o postup do ?eského finále v ?evnicich "popere" 13 sout?žních kapel a jednotlivc?: BEZ NOT + Pepík PITHART + QJETEN + QUAOAR +Tomáš HOKEŠ + 9. PATRO + Š.O.K. + KRYSTYNA + BANDASKA + PANELÁKOVÍ FOT?I + Pavel KLINGER + LeKAPR + PIOSENKI.

Ve čtvrtek 23. dubna O9 od 18.00 hod. se zahájí "muzikantský víceboj" o postup. Porota, která bude posuzovat výkony soutěžících se sejde v tomto složení: Miloš Keller - Country radio, Marcela Voborská - zpěvačka skupiny Pacifik, Martina Spurná - zpěvačka skupiny Kvokál, Honza Komín - skupina Načas a ePortýr, Tomáš Berka - bývalá skupina Corpus Delicti. O průvodní slovo se bude starat Jeroným Jerry Lešner. O dobrý zvuk se postará zkušený mistr zvuku Pavel Pája Jindrák. Přejí všem kapelám a jednotlivcům úspěšné muzikanské klání a s těm najhlepšími se těším v Řevnicích 2009.
Maruška Navrátilová KLUB PORTA Praha