Východo?eské kolo Porty ve Svitavách se letos po?ádalo 4. dubna v nových prostorách multifunk?ního kulturního centra „Fabrika“. Perfektní zázemí pro sout?žící a po?adatelská preciznost byly první z p?íjemných pocit? po p?íjezdu do Svitav. Nep?íjemným p?ekvapením byl malý po?et divák?. Ani stolová úprava nezabránila pocitu prázdného sálu. Možná to způsobilo krásné počasí a lidé dali přednost jiným aktivitám. Tradičně skvěle sestavená porota se skládala z vynikajících muzikantů. Robert Křepinský (Trdlo), František Černý (Čechomor), Jiří Pešta (Točkolotoč), Mudr. Dagmar Veselá (pěv. sdružení Dalibor) a Petr Smékal (Kaderus Blues, My). Kvalita soutěžících byla poměrně vysoká a tím, že dostali větší prostor (zpívali pět písní) mohla porota lépe rozlišit kvalitu od nervozity a trémy. Závěrečný mini seminář s porotou a její připomínky k jednotlivým výkonům účinkujících byly soutěžícími velmi dobře přijaty.

Polovina z přihlášených soutěžících byli sólisté. Soutěž začala dvěma bloky všech sedmi přihlášených sólistů, což nebyl asi nejlepší dramaturgický nápad. Možná pro to byly nějaké důvody, ale běžný divák z toho asi nadšen nebyl. Přesto některé výkony stály za to. Zdeněk Hamřík z Mohelnice, Miroslav Kváča z Hradce Králové i Jarek Hampejs z Hlinska uměli svými písněmi i výkonem oslovit posluchače.

Po přestávce pokračovala soutěž vystoupením skupiny VĚNEBAND z Litomyšle. Hlavními postavami této téměř rodinné skupiny jsou Jana Věnečková se sestrou Ivčou. Jana své housle letos nápaditě střídá s mandolínou a společně se svou sestrou hrající na klávesy získaly již několik ocenění (Kvítek, Brána). Oproti loňskému výkonu mi letos výkon Věnebandu připadal trochu nevýrazný. Snad barva vokálu dospívajících zpěvaček není tolik příjemná. Následující brněnská skupina PANENKA VYZUTÁ svými nápaditými aranžemi a procítěným výkonem nenechala nikoho na pochybách, že si přijela vybojovat postup do Řevnického národního finále Porty. Zpěvák Jiří Harnach citlivě střídal pěvecký výraz přesně podle potřeb právě zpívané písně. Následující domácí skupina APROPO předvedla sice solidní hudební výkon, ale obsah textů mi nějak nešel dohromady s celkovou aranží včetně fuzzované elektrické kytary. Přišlo mi to jako nedokonalá kombinace folku s big beatem. Jejich hlavní rezerva je určitě v aranžích pro správný výraz jejich jinak zajímavých písní. V další skupině RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU, která přijela z Rájce Jestřebí svým hlasem vynikala hlavně zpěvačka. Pokud ještě zapracuje na výrazu svého zpěvu, tak má před sebou velkou budoucnost. Závěr soutěže patřil skupině DOTEKY a duetu TALISMAN. Obsazení dua tvořili dva členové ze skupiny Doteky, proto obě soutěžní formace těžily z krásné barvy vokálu podpořené výborným instrumentálním výkonem. Pro někoho mohly být lehkou slabinou texty některých písní, které byly svým obsahem někdy těsně na hraně před sklouznutím k romantickým nebo melodramatickým klišé.
Hezký zážitek z programu plného muziky umocnil i zvukový Mistr Jindra Helekal se svým týmem, kterému nedělaly problémy ani přestavby bicích u posledních čtyř soutěžních skupin.

V úvodu závěrečného koncertu byly vyhlášeny výsledky a postupující soutěžící dostali prostor k vystoupení, aby i podvečerní posluchači nebyli ochuzeni o to nejlepší ze soutěžního kola. Porota rozhodla o tom, že do finálové soutěže v Řevnici postoupí z 1. místa brněnská skupina PANENKA VYZUTÁ. Jejich píseň Černý den pak postoupila do bojů o Autorskou Portu v Ústí n/L. Vzhledem k počtu soutěžících v tomto kole mohla porota ještě vybrat jednoho postupujícího do semifinále v Řevnici, kde bude bojovat o postup do finálového koncertu Porty. Postup z 2. místa si svým výkonem vybojoval Zdeněk HAMŘÍK z Mohelnice.
Miroslav KVÁČA z Hradce Králové, dříve zvyklý spolupracovat se skupinou, vystoupil tentokrát jako sólista a jeho píseň Malíř byla také nominována do autorské soutěže v Ústí n/L.
Skupinu DOTEKY z Trutnova a Opočna porota ocenila za instrumentální výkon.

Potom již přišel nádherný závěr večera. Jako host vystoupil František Černý ze skupiny Čechomor a jeho přátelé (Pavel Tichý - Tichas, Petr Smékal - Kopčem). Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že 2/3 hostů byli porotci, kteří na pódiu předvedli strhující přednes bezva muziky s instrumentálními lahůdkami, tak jak to již u bytostných muzikantů většinou bývá.
Celým soutěžním kolem s přehledem provázela Stáňa Plívová (dříve Povijan), která si ještě večer jako bonus s chutí zazpívala jednu písničku s hosty.
Závěrem bych rád popřál pořadatelům, ale i soutěžícím, aby jejich úsilí bylo v příštím roce korunováno větším zájmem posluchačů. Určitě si to zaslouží.

Své postřehy sepsal
Václav Křemen - Vyhlídka