Srde?n? vás zveme v sobotu 18.10. 2008 do Borotic na spole?né sázení stromu. Na programu je dále výstup na nedaleký kopec Rohatec, spojený se znalostní hrou pro d?ti. Spole?né odpoledne zakon?íme opékáním bu?t?. Tato akce je podpo?ena Ministerstvem kultury ?R a M?stem Dob?íš. Za?ínáme ve 13:00.
T?šíme se na vás.

Klienti a zam?stnanci Stébla