Touhle dobou už je jasné, že 27. P?íbramský huntík, který je oblastním p?edkolem st?edo?eské Porty, bude 24. ledna 2009 na Malé scén? Kulturního domu P?íbram. P?ihlášky budou k dispozici v brzké dob?. Te? píšu jen v rychlosti, neb se to p?ed chvílí upeklo.

Informace najdete na webu: www.pribramskyhuntik.estranky.cz

Zden?k & Jana Hejkrlíkovi