30.8.2008 ?akovice u Pelh?imova
P?edposlední srpnový den léta roku 2008 se od ranních hodin tvá?il tak, že nám nedá nic zadarmo. A?koliv um?lec nejvyšší obrazárny sv?ta zrovna vytvá?el jakési surrealisticko-dekadentní výjevy na plátn? ob?ích rozm?r? p?ímo nad ?akovicemi, já byl pom?rn? v klidu. Spolehnuv na 90% úsp?šnost krátkodobých p?edpov?dí ?HÚ a s jistotou ov??ených fyzikálních zákon?, jsem jenom ?ekal, kdy ten moment krásného, pozdn? letního dne vypukne. To se naplnilo v pr?b?hu dopoledne, takže Mraufest IV. mohl zahájit za t?ch nejoptimáln?jších pov?trnostních podmínek.

V tuto chvíli by asi měly zaznít jakési posudky produkcí a taky proběhnout hodnocení dne - co bylo dobře, špatně, čeho mělo být víc, čeho méně apod. Ani letos nebudu tak činit a stavět se do role "samozvolených rozhodčích" bez příslušné kvalifikace. Trochu bych si připadal jako ten, který pozval hosty na oběd a pak všude vyprávěl jak u stolu jedli?

Nabídnu tedy jen výčet kapel:
TajFun - Pelhřimov, Kitchen band - Jihlava, Frýda & Company - Plzeň, Jiří Šmidt - Praha, The Giant Mountains Band - Č. Budějovice, SEKVOJ - Praha, duo Jir-Ka - J. Hradec, Přelet M.S. - Blovice, 4zdi - Pelhřimov, Jen tak tak - J. Hradec, Luboš Hrdlička - Č.Budějovice

- a jaký tedy byl Mraufest bez hvězd?
Při hlubším pohledu náročný až hektický, výsledkem asi nad očekávání skvělý obsazením kapel, publikem, náladou a v neposlední řadě kvalitou produkce, zvuku i počasím? Nejlepší názor je osobní přesvědčení. Proto nabízím polojubilejní Mraufest 5, anebo ještě dříve Folkování nad Lucernou. Více na www.4zdi.cz

Pytrísek