Na Folktimu vyšel ?lánek T?i kompilace, který je recenzí t?í nov? vydaných kompilací. Jednou z nich je i CD Porta slaví 40. Miloš Keller, autor recenze zde píše: "...A do t?etice je tu album Porta slaví 40. I zde pochválím kompilátora – asi producenta J. Vondrá?ka. Sice na první pohled mechanicky prost?ídal známé interprety s „mladými“, ale vytvo?il tak p?íjemný mix osv?d?ených hlas? a mladistvého (mín?no um?lecky) nadšení. St?ídá se nap?. W. Dan?k, Hromosvod, R. K?es?an, Duo Passage, P. Kocman, Berušky a tak dále (mrkn?te se na booklet). Docela se divím, že na tenhle mix do Jihlavy p?išlo (p?icházelo) tak málo lidí.

CD je rozhodně důstojným dárkem ke čtyřicetinám Porty, ukazujícím na současných aktuálních nahrávkách (ne na archivních) tradici i současný aktuální význam tohoto typu festivalu pro dnešek (nemusí se tedy dovolávat jakýchsi minulých zásluh a slávy), ať už prošel jakýmikoliv peripetiemi. Interpreti samotní tam hrají své výstavní kousky, takže lze CD doporučit také i jako sympatický pohled na různorodost hudební scény našich žánrů."

Celou recenzi si můžete přečíst na www.folktime.cz.