Hluboké nedorozum?ní vzniklo na p?elomu roku 2000. Impulsem pro vznik tohoto t?lesa bylo p?edevším setkání Petra Vratného a Ládi ?erného na festivalech v lét? 1999. Vyhrávali spolu na jamech, trampských ohních, ve vlaku, na vod?…prost?, kde se dalo. Hrají ve složení: Petr Klokan Vratný, Lá?a Jep?ák ?erný, Pavel Škop a Eliška Zachariášová. O Hlubokém nedorozum?ní by se dalo ?íct, že smyslem jeho zrození a pak i života byly a jsou p?edevším festivaly a život kolem nich. A tak je tahle kapela od kv?tna do ?íjna ke slyšení na r?zných místech naší republiky. B?hem doby, kdy jsou festivaly ve fázi p?íprav na další rok, po?ádá HN n?kolik koncert? v pražských klubech, v sou?asnosti v P-klubu Trojická nebo v Pitkovické hospod?, kam si zve zajímavé hosty a ko?ení své vystoupení nap?. promítáním fotoklip?. V polovině dubna roku 2003 pokřtila kapela vlastním nákladem vydané DEMO CD pod názvem Mandarín, Pomeranč a ti druzí s 15 písničkami. O rok později následovalo vydání zpěvníku u sdružení Avalon. V současné době se kapela zabývá nahráváním v nově vybaveném „studiu Obývák“ v kapelníkově bytě, testuje jeho možnosti i své vlastní schopnosti Vize je taková, že bychom do konce roku 2008 rádi vydali nové CD. V tuto chvíli se prezentujeme miniCD pod názvem Koláček k ochutnání, které obsahuje 4 písničky z chystané desky. Ročně kapela odehraje něco kolem třiceti vystoupení. Co se týče médií, bylo HN slyšeno v rádiu Proglas, v Country rádiu ( Ozvěny osadních ohňů ) či v Českém rozhlasu Sever. Autorsky se podílí všichni členové kapely, v převážné většině její pánská část. Repertoár je sestaven z vlastních zdrojů a pohybuje se od folku a trampu s drobnými výlety do dalších hudebních stylů. Více na: http://hn.folktime.cz/

1) Pokolikáté soutěžíte na Portě?
Tušíme, že do předkol chodíme sedmým rokem. Když bychom tedy počítali i období, kdy existovaly Porty dvě, máme za sebou asi dvanáct přihlášek na Portu.

2) Jaký je váš největší portovní i neportovní hudební úspěch?
Za úspěch považujeme postup do semifinále trampské Porty v letech 2002-3 a loňský i letošní postup do českého finále. Asi největším úspěchem bylo získání ocenění za první, druhé i třetí místo na letošním polabském předkole. Tedy ne, že bychom si obsadili celé stupně vítězů naráz jen pro sebe, ale bodovali jsme v každé kategorii - interpretační, autorské i divácké. Na neportovním poli jsme úspěšně postoupili několikrát z konkurzu Zahrady na Slunovrat, Folkovou Růži i na samotnou Zahradu do soutěže o Krtečky (dnes už dospělé Krtky)

3) Co byste rádi v hudbě dokázali. Jaký je váš hudební cíl?
Prvotním cílem bylo neplatit vstupné na festivalech. Toho jsme už úspěšně dosáhli. Nynější cílem je nahrát oficiální CD a na tom zvolna pracujeme. Nad dalšími budoucími cíli jsme se začali zamýšlet až po přečtení této otázky. Nechceme to uspěchat, takže prosíme s odpovědí o strpení.

4) Napište čtenářům Portýra, proč právě na váš recitál by měli na Portě přijít?
Když se tak díváme do kalendáře, tak by měli přijít hlavně proto, že máme obavy, aby tam někdo vůbec byl. Přeci jen je v pátek mezi druhou a pátou hodinou ještě hodně lidí v práci. A tak doporučujeme všem tentokrát v pátek skončit už po obědě a vyrazit hned do Řevnic.

5) Jak se připravujete se na soutěžní finále?
Svědomitě. Usilovně na finále myslíme, což brzy vyústí ve výběr finálových písní. Jinak se snažím nedělat rozdíl mezi normálním vystoupením. Podle některých kritiků jsme prý totiž na běžném vystoupení často lepší než na soutěži.

6) Co myslíte, že vám případný úspěch na Portě může dát?
V krátkodobém horizontu pravděpodobně ranní kocovinu. Určitě by také vlil další energii do hudebních žil a dalšími případnými přínosy bychom se už nechali rádi překvapit.

7) Kde vás mohou letos diváci kromě Porty ještě potkat?
Přes týden nás lze potkat převážně v práci, ale o víkendech jsou nám přes léto domovem většinou festivaly. I letos nás čeká putování po celých Čechách i Moravě. Po Portě bude asi krátká pauza, ale od půlky července nás mohou lidi slyšet v Trocnově, Hrádku o Rokycan, Telči, u Benátek nad Jizerou, na Troskách, v Mohelnici či v Hejnicích. Na podzim se pak vrátíme do Prahy, kde si párkrát do roka organizujeme malý festiválek Pitkovický Folk. Přesné termíny i reportáže a fotky z již proběhlých akcí si pečlivě zapisujeme na naše www stránky. Za roky existence kapely si jejich návštěvníci mohou užít už řádně obsáhle virtuální setkání s HN.