Pokra?ujeme v p?edstavování akcí letošního ?evnického kulturního léta. Hudb? bude pat?it i 23. srpen. Toho dne se v Lesním divadle uskute?ní další ro?ník populárního hudebního festivalu ?ev ?evnice, po?ádaného v rámci série festival? Rock for People.
Více se dozvíte na stránkách festivalu.