Ve vysílání Rádia Folk m?žete dnes od 14:00 (a 19:00 a 23:00) slyšet po?ad Muzikanti, na sloví?ko... s Honzou ?epkou. Uslyšíte text jeho první písni?ky (napsal cca v deseti letech), uslyšíte písni?ky, které hraje nyní a také ty, které rád poslouchá. Po?ad Muzikanti, na sloví?ko p?ipravuje a moderuje Petra Chmela?ová a tentokrát
trvá bezmála dv? hodiny (www.radiofolk.cz). Pavel Rada