Aby letošních zm?n Porty nebylo málo, tak se jiho?eské Oblastní kolo p?esunulo z tradi?ních Strakonic do Domu d?tí a mládeže v Sob?slavi.
P?kné prostory, krásné po?así a domácí kuchyn? p?ivítaly 15. b?ezna 16 sout?žících, kte?í od 13té hodiny usilovali svými výkony o postup do ?eského finále v ?evnicích.
Na úvod zazpíval místní p?vecký sbor Novita Vlajku (mimochodem lépe, než kolikrát n?kte?í trampští muzikanti) a v sále jsme zpo?átku vstali p?ed užaslými ostatními diváky asi ?ty?i. Tím, že jsme vytrvale stáli se po?et stojících pozvolna zvyšoval, až v záv?ru Vlajky stáli tém?? všichni a spole?n? si zatleskali.
Moderátor celého odpoledne Vojta Vít velmi dobře navázal kontakt s publikem a velkou měrou přispěl k celkově výtečné atmosféře. S povděkem jsem konstatoval, že většina soutěžních vystoupení měla vícehlasý vokál. To již dnes nebývá pro obtížnost běžné. Bohužel intonační nedostatky byly znát a zase se mi potvrdilo, že muzikanti se soustředí na brilantní zvládání nástrojů a to podstatné, vokální projev je popelkou.

Soutěž zahájila domácí „bigbítová“ skupina velmi mladých děvčat s bubeníkem a saxofonistou - Hodně Podně. Výkon ještě nezralý, ale náboj byl cítit. Další soutěžící, Petr Harmonika Soldát z Českého Krumlova mi svou hrou na banjo připomněl „Stodolu“ M. Žáka, ale na rozdíl od něj chyběl ten patřičný náboj, který nechyběl folkovému seskupení Blueberry fields ze Sezimova Ústí. Dobře se vyrovnalo s nedávným odchodem jednoho z kytaristů, ale ne všechny vokály se povedly. Na dalšího soutěžícího, R.A.L. Band z Českých Budějovic platí moje úvodní poznámka o rozdílu mezi instrumentálním a vokálním projevem. Další mladá skupina s optimistickým názvem Za sluncem přijela z Tábora. Bohužel se za nadějným názvem nedostavil nadějný výkon. Z Českých Budějovic přijelo duo P. Kavka + P. Dvořáková. Nástrojové propojení kytary a cella je v poslední době hojně používáno a i zde jsem zaznamenal světlé aranžérské momenty. P. Kavka se však někdy nechával unést výrazem a jeho odklony od mikrofonu a nedotažené koncovky byly příčinou nesrozumitelnosti textu. Trio Spadané listí (Sezimovo Ústí) předvedlo hezký folk, i když se také nevyvarovalo občasné chyby v intonaci vokálu. O vybočení ze zaběhlého zvučení kapel se postaral domácí 12ti členný pěvecký sbor Anonym voice. S kytarovým doprovodem bez hlasového ozvučení v pohodě uzpíval sál DDM. Velmi dobře propracované sborové zpívání ve stylu spirituálů se líbilo nejen mně, ale mělo i veliký ohlas u diváků. První polovinu soutěžících uzavřel M. Dunka z Veselí n/L ze zajímavým hlasem a rómskými kořeny, což bylo znát i na harmonické stavbě jeho písní.

Po čtyřech hodinách soustředění přišla porotě určitě vhod krátká přestávka vyplněná vystoupením 13ti členného souboru Bouřky. Žáci školy E. Beneše zahráli na flétny několik písní s doprovodem klavíru, na který hrála jejich vedoucí Irena Molíková.
Sedm Nedostatečných, pětičlenná skupina ze Starého Plzence zahájila druhou polovinu soutěže. Nástrojové netradiční spojení dvou kytar a cella potom vygradovalo u dalšího soutěžícího, jímž byl L. Šebesta a přátelé ze Strakonic. K doprovodné kytaře L. Papírníka jsme slyšeli banjo, mandolínu, low whiste (irská flétna), zobcovou flétnu a zajímavé aranže doplnila Renata Němejcová hrou na lyru. Další porci dobré folkové muziky přinesla i skupina Lakomá Barka z Českého Krumlova. Následující soutěžící skupina Frmoll z Českých Budějovic již byla pro mne hudebním osvěžením s porcí poctivé country. Však již má nějaký ten rok hraní a úspěchů za sebou. Táborská skupina Z dlouhé chvíle přibrzdila moje nadšení z gradování muziky, ale příchozí duo Jirka (Jirka Fryč a Kamila Novotná) mně zcela vyrazilo dech. Pedagog z Jindřichova Hradce a zpěvačka z Opočna předvedli posluchačům perfektní hudební zážitek. Od projevu na pódiu, dynamiky a invence, až po výborný zpěv a skvělou hru na kytaru. Než jsem se stačil dokochat, již tu byla poslední skupina jihočeského Oblastního kola – Votvíráci z Písku. Z jejich vystoupení na mne dýchl duch I. Mládka. Evidentní radost z muziky a vtipné texty podpořené instrumentálními výkony, to jsou atributy, které posluchače nezklamou.
A jak to nakonec vše dopadlo? Porota - Leoš Kosek (ČRo), Veronika Rezková (ČRo), Eva Králová (vedoucí souboru Novita), Jarda M. Matějů (hudebník) a Radek Tomášek (hudebník) - se radila, zatím co opět zpíval pěvecký sbor Novita, tentokráte vlastní repertoár písní a přestávku zakončila ukázkami orientálních tanců skupina Intessar.

Interpretační soutěž: 1. Kamila Novotná + Jiří Fryč (duo Jirka) 2. Votvíráci - oba postupují do finále České Porty v Řevnicích.
Autorská soutěž: píseň Vítr - Jiří Fryč - postup do finále Autorské Porty v Ústí n/L
Divácká: Anonym voice
Zvláštní uznání poroty: skupiny Frmoll a Spadané listí

Keramické upomínky pro soutěžící vytvořily šikovné ruce z Domu dětí a mládeže a o ozvučení se s přehledem postaral zvukař z Budějovického Českého rozhlasu Tomáš Pánek. Divákům se dostalo dobře zmáknutého Portýra, ale jednu výtku bych si přece jen dovolil: Krom běžných plakátů nebylo nikde poznat, že jde o Portu. Scéna bez loga s nezakrytým pozadím, za zády soutěžícím svítily různobarevné výseče malby zadní stěny a-lá kulturní domy 60 let. Nadšení však pořadatelům klubu Porta Soběslav nechybělo. Celý program byl zakončen recitálem Radka Tomáška a večerním Country bálem s ukázkami country tanců.

Zaportýroval si Vyhlídka