Kapitán Kid neboli Jaroslav Velinský, jeden ze zakládajících ?len? liberecké trampské osady Island, trampský písni?ká?, skladatel, texta?, spisovatel, který se podílel na zrodu Porty v roce 1967 v Ústí nad Labem. V roce 1970 vymyslel a nazval festivalový ?asopis Portýr, který také n?kolik let tvo?il. ?íká se, že b?hem života založil a zrušil sedmnáct kapel, z nichž nejznám?jší byly Island a Krak&Tit. Sedmkrát získal hlavní trofej festivalu – portu, dvakrát byl ocen?n portou zlatou. Stal se osobností roku 1976 a osobností Porty 87 a 89. Mezi jeho známé písn? pat?í nap?íklad Slaboch Ben, Krinolina, No to se ví ?i Nezralé maliny (více na http://www.kkkk.cz)

Co by nemělo chybět na totemu, který se bude pro Portu vyřezávat a posvěcen bude v pátek 27.6. v Řevnicích?
Dvě spojené ruce – jako symbol spojení obou Port v jednu.

Máš speciální kytaru k vodě? (aby se neničila vzácná?)
Mám mnoho kytar, vzácných jen relativně. Do koupelny nenosím ani jednu.

Je pro současný trampský písničky potřeba, aby byly v rádiu nebo v TV?

Možná že jo, možná že ne…Ale spíš jo, protože současné písničky mnohdy jiné uplatnění nenajdou. Pro tzv. „společenský zpěv“, jak se tomu říkávalo, bývají příliš obtížné.

Pamatuješ se, kde a jak jsi složil písničku Rumovej ďas?
Nikoli v rumových parách. V roce 1968, řekl bych. Jo, to byly časy, když jsem měl nápady ob den. A kdy se mi ještě dvě třetiny z nich nezdály pitomý.

Kolikrát jsi ji tak za život zapíval? Tušíš?
Vskutku netuším; myslím, že velmi málo. Zdá se mi, že jsem ji měl mezi těmi, kterými jsem spíš zpestřoval elpíčka, jako když se během vážné rozmluvy občas řekne fór. Když jsem ji v roce 1970 natáčel pro potřebu poroty autorské soutěže, přimíchal jsem k ní z desky cembalo Zuzany Růžičkové s Mozartovým Alla Turca. Možná proto vyhrála.

S kým by sis chtěl zazpívat třeba na Portě s někým z českých interpretů?

S Martinou Pártlovou. Vážně. Miluju takový hlasy.

Děkujeme za rozhovor. Připravili: Honza Komín, Jirka Vondráček
Foto: http://www.bohousek.cz/clanek-2007022001.html