?lánky o oblastních kolech se objevují na netu postupn?. Dneska jsem kup?íkladu získal t?i. Rozhodl jsem se vyv?sit je naráz v rámci jediného p?ísp?vku. První je p?evzat z www skupiny Epy de Mye od Lucky Cíchové, druhý mi zaslal Pé?a Cihelka a na záv?r vyv?šuji kompletní výsledky z Folktimu. HK

Předkolo Porty Komárov
Náš koncert v Komárově zahajoval soutěžní klání Podbrdského primárního kola Porty. Už příjezd se nesl ve znamení všelijakých překvapení. Při hledání kulturního domu na nás mile koukaly plakáty informující o pořádaném předkole. Dotázaný pán nám zase perfektně vysvětlil cestu a pro jistotu ihned oznámil, že se dnes koná ta PORTA. Nečekaný byl i název kulturního domu: „Buzuluk“. Nakonec dala všem překvapením korunu Líza, která se během vykládání nástrojů dokázala tak hrozně zmazat od bláta, že ji Honza musel 10 minut pucovat, což si ta malá mrcha náležitě užívala. Šlechtična přeci nemohla vstoupit na chystaný "turnaj" zaprasená.

„Vše tone v snách“ ... takhle výjimečně jsme začínali naše hraní. Byli jsme totiž požádáni o zahrání úvodní Vlajky, odvěké to trampské hymny. Myslím, že jsme v naší vlajkové premiéře obstáli a všichni posluchači zase odstáli, jak už tak bývá zvykem. A nebyla to ten den premiéra jediná. Honza hrál poprvé s novým kombem, a v podstatě dodnes s tím pořád otravuje, jak mu ta kytara pěkně hraje. Po krátké obědové pauze jsme se vrátili do sálu a poslouchali soutěžní kapely. Jako diváci jsme se skvěle bavili. Nejen díky vystoupení kapel, moderátorské dvojici a vychytaným mezikapelním soutěžím, ale také díky Líze. Ta se totiž na pódiu cítila tak doma, že během představení dvou kapel mezi muzikanty suverénně vběhla, všechny po jednom očuchala a když zjistila, že se nejedná o Epy de Myi, tak zase odkráčela. Vzbudila tím v publiku nemalý rozruch a pochechtávání, za což se dotčeným omlouváme. Jako by toho neměla Lízule dost, jednou málem došlo k fó pá, protože jsme seděli v místě nejlepšího zvuku hned za porotou a Líza tak silně zavětřila, že málem olízla ctihodnému porotci Zdeňku V. zátylek. To by byl asi šokující zážitek. Zhora a zezadu.

Na předkolo přišlo dost diváků, možná i proto, že poslední soutěžící, Kamelot, byl dobrým lákadlem. Pořadatelé to prostě měli hezky pod palcem. Kolem páté hodiny jsme se museli s Portou rozloučit. Uháněli jsme směr Praha – Pitkovice na další akci, kterou pořádalo naše milé Hluboké nedorozumění.

Lucka Cíchová, www.epydemye.cz

Podbrdské předkolo Porty
V sobotu 15. 3. 2008 se v Komárově u Hořovic konalo Podbrdské předkolo Porty. Odpoledne zahájila hostující skupina Epy de Mye, která ještě loňský rok soutěžila o postup, ale letošního předkola se účastnila pouze jako host. Celkově se zúčastnilo dvanáct soutěžících, mezi které např. patřili: Půl dechu do měchu z Hořovic, Příbramské Ježkovy voči, Přelet M. S., Jana a Zdeněk Hejkrlíkovi, Jakub Kořínek a Katka Misíková, Dana Houdková a Stejná krev atd. Každá soutěžící kapela mohla zahrát pouze tři písničky. Do finále Porty, které se bude konat na konci června v Řevnicích u Prahy, postoupily tři kapely. Kapela Stejná krev s Danou Houdkovou, která zde soutěžila poprvé, kapela Přelet M. S. a duo Jakub Kořínek a Katka Misíková, kteří postoupili do finále i loňský rok. Helena Marková z kapely Stejná krev dostala speciální ocenění za instrumentální výkon za hraní na saxofon.
Oceněné kapely si získaly přízeň diváků. Během toho, než se kapely připravily, byla pro diváky připravena netradiční soutěž. Byly jim puštěny tři písničky najednou a diváci měli rozpoznat název a interpreta. Soutěž vypadala velice jednoduše, ale písničky byly puštěny pozpátku, a tak to tak jednoduché nakonec nebylo. Na závěr odpoledne, ještě než byly známy výsledky, vystoupila jako druhý host brněnská skupina Kamelot. Kamelot byl ve výborné formě a zahrál jak starší, tak i úplně nové písně. Například Slib, Cikáni a Levný hotel. To jsou písničky, které fanoušci Kamelotu určitě dobře znají. Bylo to příjemné odpoledne plné zážitků, na které budu rád a dlouho vzpomínat. Doufám, že si uděláte všichni čas a sejdeme se na Českém finále v Řevnicích u Prahy.

Petr Cihelka


Výsledky Podbrdského oblastního kola Porty 2008

Jedno z prvních oblastních kol 42. ročníku Porty, které proběhlo 15. března 2008 v KD Buzuluk v Komárově u Hořovic, přineslo následující výsledky:

Nejlepší instrumentalistka Helena Marková

Vítězové diváckého hlasování:
1. místo: duo Jakub Kořínek & Katka Misíková (Praha + Rokycany)
2. místo: skupina Dana Houdková & Stejná krev (Praha)
3. místo: skupina Bodlák (Rokycany).

Nejlepší instrumentalista:
Helena Marková ze skupiny Stejná krev (saxofony a flétny).

Autorská soutěž:
1. místo: píseň V plameni Šárky Pexové ze skupiny Půl dechu do měchu
2. místo: píseň Dej mi pár, melodie Romana Tomášková ze skupiny Přelet M. S., text Bohouš Svoboda.

Rozhodnutí poroty:
1. místo: skupina Dana Houdková & Stejná krev (Praha)
2. místo: duo Jakub Kořínek & Katka Misíková (Praha + Rokycany)
3. místo: skupina Přelet M. S. (Blovice).

Protože tohoto oblastního kola, včetně jeho předkol v Příbrami a Zaječově, se zúčastnilo na třicet soutěžících subjektů, postupují v souladu se soutěžním řádem všechny tři porotou vybrané soubory do Českého národního finále Porty v Lesním divadle v Řevnicích u Prahy ve dnech 27. až 29. června 2008.

Folktime