Radia

ProglasOpět tady máme přehled témat hudebního deníku Jak se vám líbí na příští tři týdny. Jednotlivá vydání trvají 45 minut a začínají v 19.15 (od pondělí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu). Ještě v září navíc zařazujeme další pořad vždy ve středu v 16.00 (pozvánky na festivaly).

Radia

ProglasPrávě nyní máte možnost se seznámit s přehledem témat hudebního deníku Jak se vám líbí na příštíi týdny. Jednotlivá vydání trvají 45 minut a začínají v 19.15 (od pondělí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu). Až do září je navíc zařazován další pořad vždy ve středu v 16.00 (pozvánky na festivaly). 

Radia

proglasHudební deník Jak se vám líbí přináší na Proglasu opět v následujících týdnech zajímavé pořady. Jednotlivá vydání trvají 45 minut a začínají v 19.15 (od pondělí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu). V červenci a srpnu navíc zařazujeme další pořad vždy ve středu v 16.00 (pozvánky na festivaly).

Radia

ProglasP?ijm?te pozvánky k poslechu po?adu hudebního deníku Jak se vám líbí na p?íští t?i týdny. Jednotlivá vydání trvají 45 minut a za?ínají v 19.15 (od pond?lí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu). V ?ervenci a srpnu navíc za?azujeme další po?ad vždy ve st?edu v 16.00 (pozvánky na festivaly).

Country Radio

Petr BendeVe čtvrtém díle pořadu, který je věnován Portám minulým i budoucím a jeho Českému národnímu finále, bude odpovídat nejen na otázky týkající se Porty Petr Bende.
Petr patří nejen k mladší portovní generaci, ale i k těm, kteří se žánrově trochu vymykají ortodoxním představám, co má znít na Portě. Toto žánrové dogma  ale již dávno neplatí a i když Porta není festivalem multižánrovým, tak České národní finále v Řevnicích je v posledních letech mnohem rozmanitější, co se hudby i interpretů týká.