Kdo hraje, přijde. Kdo hledá, najde. Tak zní motto, se kterým Jan Řepka již několik let pořádá večery otevřené scény, tzv. Open mic. Domovským pódiem pro tato vystoupení se stala pražská kavárna Potrvá. V čem spočívá koncept takového open micu? Nejen písničkáři se mohou přes web přihlásit, Honza pak postaví dramaturgii večera a přihlášené umělce pozve.

Stává se, že na pódium přijde i člověk z obecenstva, aby představil své umění - zkrátka takový příjemný “open” večer. Honzův pořad není jediný tohoto typu, ostatně kolébkou této koncepce je Amerika. I v Čechách lze narazit na řadu pořadatelů open miců. A Honza Řepka ví, že prostředí se musí kultivovat a spolupráce jednotlivých pořadatelů může přinést zajímavé ovoce. Proto se rozhodl realizovat bohulibou myšlenku, kterou je uspořádání workoshopu právě pro pořadatele open miců.

Třetí ročník tohoto setkání začal brněnské kavárně Práh v příjemném doprovodu písničkářky Petry Šany Šanclové a následně Justina Lavashe. Hned druhý den ráno se začalo pracovat. Nosným tématem workshopu byla komunikace s publikem a s médii.  Po úvodním slovu pořadatele Jana Řepky se zástupce SAI Jakub Nový pokusil definovat, jak zaujmout publikum, udržet si ho a přilákat nové diváky. Následovalo představení online kurzů Cultture Matters, které se zabývají tématy právě pro pořadetele. Tereza Raabová tak vysvětlila, co mohou kurzy přinést právě i v souvislosti s komunikací s médii. Následně její kolega Mario Kubaš rozebral novinářskou logiku - jak nad daným tématem uvažuje pořadatel a jak novinář. Co potřebuje k úspěšné propagaci akce a jak pracuje. Tento příspěvek byl podpořen Tomášem Krejčiříkem, který popsal, jak správně napsat tiskovou zprávu. Dopolední program uzavřel Jan Řepka, který se podělil o zkušenosti z pořádání Open miců.

Odpoledne bylo zasvěceno fotografii, grafice a propagaci konkrétních programů. Jako poslední vystoupily tři mladé slečny - pořadatelky Open micu v Bruntále. Na jejich příkladu bylo vidět, že písničkářská scéna se dá vybudovat i na malém městě. Hlavním přínosem celé akce je, že o sobě pořadatelé vědí, podporují se, doporučují si vzájemně interprety a hledají cesty, jak co nejlépe pozvedat kulturní vyžití v různých koutech České republiky. Za tento přínos patří Honzovi Řepkovi velký díky a uznání. 

Celý workshop se konal za finančního přispění Svazu autorů a interpretů. Těšíme se, s jakými tématy přijde Open Mic v příštím roce. Workshop je totiž přínosný i pro pořadatele menších koncertů, ne jen typu Open mic. Pokud chcete dostat informaci o pořádání tohoto workoshopu, sledujte web sai.cz nebo se přihlašte do news letteru na www.openmic.cz.