Trampská expozice...leč jihočeský tramping nebude zapomenut.

Ať už je pohled veřejnosti na tramping jakýkoliv, je to bez debaty fenomén, který nemá jinde na světě obdoby. Svou filosofií, která je postavená na volnosti a svobodě a v předchozích časech i na jakési formě politického protestu, znamenal pro totalitní režimy i jistou hrozbu. Navíc trampové vždy nekompromisně odmítali (i za cenu ztráty nabízených výhod) jakoukoliv oficiální podřízenost a organizovanost.

Za více než devět desítek let tohoto neformálního specifického hnutí romantiků, které nevymazala ani nastupující komerční vlna, popsal tramping hezkých pár stránek historie. Z trampských řad vyšly mnohé známé osobnosti kulturního i sportovního světa, v tomto prostředí vzníkala i literární a umělecká díla.

To všechno stojí za to zachytit to aspoň v jisté mozaice faktografických střípků a uchovat pro další generace, protože i tramping se mění. Není to žádná fosilie uzavřená v ortodoxním pouzdře starých zvyků.

 

Podobné snahy už se objevily, dokonce už vznikla i trampská muzea – ať už je řeč o polosoukromých aktivitách, či o projektu zaštítěném celonárodním měřítkem Národního muzea. K tomu by teď měla přibýt i jihočeská varianta. Ta se hodlá zaměřit právě na dílčí, regionální tramping, na mapování zdejšího jihočeského dění na známých trampských lokalitách a osudy trampských osobností.  A to také proto, že v rámci celonárodních sbírek by rozhodně nemohl být věnovaný dostatečný prostor jednomu jedinému regionu, věci a dokumentace by se logicky rozptýlily a utopily mezi ostatními. A kromě toho tak mají jihočeši šanci věnovat se více jednotlivým etapám trampského kvasu v daných trampských lokalitách i trampským osobnostem mezi nimiž nechybí spisovatelé, malíři, hudebníci, sportovci apod.
Ačkoliv první konkrétní kroky byly učiněny teprve ke konci loňského roku, myšlenka na zbudování trampské expozice pod střechou Jihočeského muzea se v různých rovinách probírá už několik let. Rozjezd takového projektu ale brzdilo vyřešení jednoduché otázky kdo by převzal garanci za sbírkovou činnost a kdo za odborné zpracování v rámci muzea.
Nakonec jsme díky vstřícnosti a pochopení ředitele Jihočeského muzea Pavla Šafra dohodli, že trampové dají dohromady jakousi trampskou pracovní skupinu, která by se věnovala sběru příslušných exponátů z trampské historie, jejich určení a popisu. A muzeum vyčlenilo mladého a ochotného spolupracovníka – Leoše Nikrmajera – který má k filosofii trampingu docela blízko a který bude navíc zpracovávat dodaný materiál podle  muzejních norem.
V osmičlenné pracovní skupině vesměs trampských pamětníků zatím fungují Milan Soukup –Chicklets, Pete Heřman, Rosťa Černý, Pavel Petrách – ferry, Petr Veselý – Jožin, Ilka  a Míťa Burgerovi a Hanka Hosnedlová. V první fázi byl zpracován nástin scénáře rozděleného na časové úseky od 20. let a zahrnující určité známé trampské lokality. Nejvíc je zatím podchyceno Českobudějovicko a Českokrumlovsko, i když ani tady není příliš podkladů, zejména k prvorepublikovým a válečným létům. Chybí ale povědomí a systematičtější dokumentace trampského dění na Strakonicku, Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Pelhřimovsku. Proto se také touto cestou obracíme na pamětníky i současníky s prosbou o pomoc v tomto směru. Vždyť pamětníci nám odcházejí na cestu bez návratu stále rychlejším tempem a s nimi vzpomínky na to, co bylo….
Snahou tohoto projektu je zachránit veškeré dostupné připomínky uplynulých trampských let a to třeba i tam, kde pozůstalí nemají o tyto předměty a písemnosti zájem a nezřídka pak takové věci končí v popelnici. A pokud se nechcete svých sběratelských vzácností vzdát právě nyní, můžete je muzeu odkázat v závěti. Jinou možností je dlouhodobé zapůjčení exponátů či jejich propůjčení k okopírování apod. Uvítáme cokoliv –placky, camrátka, vlajky a vlaječky, kroniky, cancáky, fotografie, trampskou rukodělnou tvořivost, notové, ale i textové zpracování písní, poezii, prózu, osadní časopisy, mapky, ale především vzpomínky, profily osad, domoviny… prostě cokoliv. I ta pro vás sebebezvýznamnější věc nezůstane nevyužita.
Nemusíme snad ani připomínat, že u každého exponátu bude uveden dárce, případně autor a další data. Budovaná sbírka pak bude sloužit jako základ trvalé trampské expozice a muzeum garantuje její spolehlivé uchování. Je nám jasné, že ne každý z trampského společenství takovou prezentaci vítá, že se zřejmě nepodaří souvisle zmapovat celých těch více než devět desítek let, ale hlavně, že je to běh na dlouhou trať. I při optimistickém výhledu počítáme s první prezentací pro veřejnost někdy v roce 2013. Ale čas ubíhá rychleji, než bychom si přáli…
A kam se se svými nabídkami obracet? Buď rovnou na Jihočeské muzeum anebo na kteréhokoliv ze členů přípravné skupiny, jejichž adresy uvádím:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TAKŽE PŘEDEM DÍKY
A AHOJ

 

Trampská expoziceTrampská expoziceTrampská expozice