Bulharská baladaTři ženy
tři sudičky v poledním slunci
nabízely nám sezónním hostům
hroznovou rakiji
ženám čokoládové bonbóny

sladkou rýži dětem
Nechtěl jsem nic
od cizích
ale soused mě napomenul -
Vezměte si
je to zde takový zvyk
A hýkám jak osel Děkuji paní
přišel k vám svatební host?
Odpověděla v poledním slunci
Ne
včera mi zemřel muž

Spláchl jsem oči ve sklence rakije
nemluv a pij chlape
když neznáš muže na jehož památku
obracíš sklenku
On neznal tebe
Mohli jste být přátelé v poledním slunci
jmenoval se Atanas Georgij