ilustrační - miluji setkání na cestách
útržky hovorů z davu
s neznámými usedám
k neznámému stolu

a zapomínám semknout ústa
i hodinu návratu
Mluvím jen řečí své mámy
jen ze slovníku zdravím
             Dobrý den
Když ale spolu tlacháme na otázky
ve stoje v bistru
na chodníku pod NotreDame
či v průchodu metra na Arbat
nikdo z nás
nepotřebuje hesla z knížky
Svých pět peněz
známe nazpaměť -  

Tak mlčíval při tabáčku
postarší pán
děda ze sousedního vchodu
Až dnes vím
že i mlčky lze vyznat lásku