Z oblastí

Porta VysočinaVesnička Lhota-Vlasenice poblíž Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku bude zřejmě nejmenším dějištěm oblastního kola letošního ročníku Porty. Obec má jen stovku obyvatel, podle organizátora Milana Čombe Lhotského však může divákům i muzikantům nabídnout zázemí v novém obecním spolkovém domě. Do sálu se vejde kolem 200 diváků, pro kapely je v místě ubytování, restaurace i další nezbytnosti.

Z oblastí

jan řepka - vítěz podbrdského kola porty 2011...postoupili z Podbrdského kola Porty do Řevnic.

V sobotu 12. března 2011 zcela platila slova jedné Jarretí písně o tom, že venku zuří jaro. A tak se asi stalo, že se v KD Buzuluk v Komárově na Podbrdském oblastním finále Porty sešli převážně jen muzikanti, kteří postoupili z předkol v Zaječově a Příbrami a ti, kteří se na organizaci tohoto odpoledne a podvečera podíleli.

Z oblastí

Olda Richter na jiho?eském oblastním kole PortyV plném proudu jsou oblastní kola Porty, ze kterých vzejdou ú?inkující do ?evnického národního finále. Sou?asný model postupu z oblastí funguje t?etí rok. Systém oblastních kol zast?ešuje a garantuje ?eská tábornická unie (?TU). Na zachování pravidel v oblastech dozírají  tzv. delegáti vyslaní práv? ?TU. Nejinak tomu bylo i na jiho?eském oblastním kole, kde se této práce ujal Olda Richter. 

Z oblastí

Porta v KolíněKolín, Staré lázně, sobota 2.dubna, 15:00 hodin. Putovní zvukař Porty Pája Jindrák zahučel do odposlechů „jdeme ven“ a plzeňská skupina Alternativa hrábla do strun. Polabská Porta 2011 se odpíchla ze startovního bloku.

 

Z Řevnic

Sázení strom?Akce „Zasa? strom, a? máš kyslík na zpívání“ 2011, se odehrála bez fanfár a bez p?est?ihávání slavnostních pásek. Ale bylo to v rámci Porty v ?evnicích již po ?tvrté a zase ve jménu strom? a dobrovolnosti...
Tentokrát se jednalo p?edevším o buky, pro které pan lesník Honza Lojda p?ipravil p?knou mýtinku, a samoz?ejm? ty správné buky pro lesní oblast 7.  Tentokrát jsme ale ješt? k buk?m dostali dar od  pana Ing. Romana Machá?ka, vedoucího odd?lení zem?d?lství a lesnictví krajského ú?adu St?edo?eského kraje.  A to obnášelo na 300 borovic lesních, n?jaké ty mod?íny a smr?ky. Prost? stromková hitparáda.