Z oblastí

Vít?z Antonín Jar?šekNehodlám napsat recenzi k filmu, jen se mi jeho název vybavil, p?i p?emítání o „pracovní“ návšt?v? jihomoravského kola Porty v Brn?, kde jsem se v sobotu 17. b?ezna objevil v roli delegáta Organiza?ního štábu festivalu.

Milníky Porty

Wabi Dan?k1974 Svitavy
Do oblastních kol se p?ihlásilo více než 250 skupin, ale mnoho špi?kových skupin nep?ešlo p?es cenzory. Interpreta?ní sout?ž byla op?t slou?ena na jedno místo, a to do Svitav.

Milníky Porty

Pacifik1973 Litomyšl, Český Krumlov, Jablonec nad Nisou
Pro soutěžící se letos stala povinná krajská předkola, tohoto roku začala předkola  i na Slovensku (Dubnica nad Váhom, Košice, Hlohovec). Počet míst pro finále interpretační soutěže byl stanoven na tři a Porta se rozdělila dle žánrů. 

Milníky Porty

ilustra?ní1972 Sokolov
Další st?hování, tentokráte skoro p?es celou republiku. Dochází ke spolupráci mezi oblastními koly, která tohoto roku prob?hla ve všech krajích republiky.