Milníky Porty

Robert Křesťan1987
Porta se díky své navštěvovanosti stala zajímavým objektem pro hudební vydavatelství, noviny, časopisy i rádia. Díky známosti Porty se do médií dostávala folková, trampská a country hudba. Mnohdy se stávalo, že oblastní kola byla pro rozvoj této hudby důležitější než finále.

Milníky Porty

Pavel Žalman Lohonka1986
Na dvacátý ročník se celý štáb pečlivě připravoval. Příprava byla znát i na oblastních kolech, které byly tento rok plné komponovaných pořadů na nejrůznější tématiku, country bálů, výstav a dalších doprovodných akcí.

Milníky Porty

Slávek Janoušek1985
Tento rok se uskutečnilo 37 kol a předkol, kterých se účastnilo 437 účinkujících z nichž 29 postoupilo do finále. Žánrově se prosazoval v oblastních kolech výrazně folk. Plzeňské finále začalo již ve středu a přineslo spoustu vynikajících vystoupení.

Z oblastí

Porta Svitavy 2012 SpamPortovní kolo Svitavské oblasti prob?hlo ve svitavském Alternativním klubu Tyjátr v sobotu 28. dubna 2012. Prostory v tomto klubu se ukázaly jako dobrá volba.

Milníky Porty

ilustra?ní1984
Lo?ského roku se osv?d?il model oblastních postupových kol a úrove? postupujících se zvedla. Autorská sout?ž zaznamenala další rekord kdy více než 200 autor? p?ihlásilo 359 písni?ek. K osmnáctým narozeninám organizáto?i Port? p?ipravili mnoho zajímavostí a novinek.

Milníky Porty

robert křesťan1983
Tento ročník vstoupila v platnost další změna soutěžního řádu, kdy byla stanovena povinnost na krajské úrovni uspořádat oblastní předkola, ze kterých se postupovalo do krajských kol a odtud do finále. Tato povinnost přinesla omezení počtu postupujících kapel, kdy z krajů do Plzně postoupilo 26 účinkujících.

Milníky Porty

Nezmaři1982
Oslava patnáctých narozenin Porty byla dle reakcí vydařená a proto nedošlo tento rok k významnějším změnám. Jedinou změnou byl vznik Otevřené scény U Sudu za mostem výstaviště. Program na této scéně byl z velké části improvizovaný, sestavovaný z nejoblíbenějších skupin minulého dne.