Na portovní scénu vstupuje letošním rokem po odsouhlasení Radou Spolku Porta mimo jiné i Obec spisovatelů ČR. Díky ní se totiž rozšíří paleta předávaných ocenění v rámci festivalového finále Porty o Cenu Obce spisovatelů ČR.

Nově udělované, v podstatě prestižní ocenění bude určeno vítězi v soutěži o nejlepší autorský písničkový text, představený na finále Porty 2020 a následně pak v každém dalším roce. Kvalitu textů po stránce literární bude posuzovat porota složená z členů spisovatelské obce. Ta bude mít možnost hodnotit úroveň textů dodaných v dostatečném časovém předstihu, který zajistí organizátoři portovního dění. Podle odborníků je kvalita slovní části písniček stejně důležitá jako jejich hudební stránka a někdy se stává i nosným pilířem písničkového sdělení. Proto rozhodnutí oceňovat text i zcela samostatně, nezávisle na hudební složce, může přinést posun kvalitativní laťky textací směrem nahoru. A možná se stane i předmětem zasvěcených diskusí.

Cena Obce spisovatelů ČR bude mít podobu plastické keramické plakety s uvedenými údaji a bude předána vítězi na pódiu při závěrečném červnovém finálovém koncertu Porty v Řevnicích.