Spolkový d?m ve Stod?lkách se stal jako náhradní prostor za rekonstruovaný Klub Mlejn d?jišt?m pražských p?edkol Porty. Celkem 42 sout?žících - jednotlivc?, duet a kapel s nadšením p?edvád?li sv?j sout?žní program. Fundovaná porota ve složení p?edsedkyn? Pavla Marianová (skupina Klí?), Petr Vohnout-Balík (Máci), Vašek K?emen - Vyhlídka (Zlatý orel), Tomáš Hrubý (hudební publicista), Václav Vopravil ( Bachkus) bedliv? sledovala muzikantské výkony sout?žících a pe?liv? zaznamenávala své názory do p?ipravených materiál?...

I diváci si přišli na své tím, že ke vstupence obdrželi hlasovací lístek a každý den mohli rozhodnout, který soutěžící se ten den nejvíc líbil a má šanci postoupit do finále na základě diváckého hlasování. Tři dny plné výborné muziky byly u konce, porota se odebrala k poradě a v sále, kde se z každého koutu ozývala muzika, všichni napjatě čekali, kdo projde sítem...I divácké hlasování se pečlivě sečetlo a bylo jasno. Do pražského finále, které se bude konat ve Spolkovém domě ve čtvrtek 22. dubna od 18.00 postupují - Esence, Mangabej, Jára Novák, To není jen tak, Duo M+V, Panelákoví fotři, Pokáč, Twisted Timber, Pětník, David "Alfík" Deweter, Hudbanda, Ogari, 9. patro, Vojtěch Roupa+Ondra Vyskočil s diváckou skupinou. Bez not!!! Hostem finálového večera bude Vojta Zícha a Druhá míza. Přijďte pobejt 22.4. od 18.00 do Spolku, K Vidouli 727, Praha - Stodůlky.

Navrátilka za Klub Porta Praha