Další Oblastní kolo Dětské Porty se uskutečnilo v sobotu 18. listopadu v Kulturním domě Kopřivnice za pořadatelství PS Kopřivnice. Oblastní kolo bylo určeno současně pro čtyři soutěže Sedmikvítku – Divadlo, Tanec, Melodie a Dětská Porta.

Celkem bylo přihlášeno 29 účastníků, 27 se jich nakonec dostavilo. Nejvíc vystupujících porota shlédla v oblasti tance. Při vyhodnocení byli někteří vystupující doporučeni k účasti v republikovém finále. V Dětské Portě do finále v Kroměříži (v červnu 2018) v kategorii JC postoupil Petr Brandl (Domov mládeže Frýdek Místek), v kategorii T oddíl Šedé myšky (PS Kopřivnice).

Foto: archiv pořadatelů